Σε λειτουργία η πλατφόρμα e-Επιμελητήριο

Oι ψηφιακές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής πλέον γίνονται προσβάσιμες στα μέλη του από την οθόνη του υπολογιστή τους με βασικό στόχο την εξοικονόμηση σε χρόνο, χρήμα και προσπάθεια.

Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες με σύνδεση με κωδικούς ΓΕΜΗ είναι:

– Πιστοποιητικό Εγγραφής

– Πιστοποιητικό Διαγραφής

– Έκδοση Πιστοποιητικού Καταγωγής

– Θεώρηση εξαγωγικών εγγράφων

– Πληρωμή ετήσιας συνδρομής Επιμελητηρίου

Επίσης με σύνδεση με προσωπικούς κωδικούς TAXIS τα μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής μπορούν να ζητήσουν:

Πιστοποιητικό ιστορικού μέλους

Η σύνδεση στις υπηρεσίες του e-chamber γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://epihal.echamber.gr/welcome/index

Απάντηση