Συγκρότηση Δ.Σ. «Ε.ΠΟ.Κ.Α.Μ. Α.Ε.»

Με την 7/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της επιχείρησης «ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε.», ορίζοντας τα μέλη ως εξής:

1. Καρρά Εμμανουήλ, Δήμαρχο, με αναπληρωτή τον Σαρόγλου Χαράλαμπο- Δημοτικό Σύμβουλο.

2. Καραθανασόπουλο Ελπιδοφόρο, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρώτρια την Πλατσά Αθανασία – κάτοικο Αγίου Μάμα.

3. Ζαμπούνη Γεώργιο, κάτοικο Αγίου Μάμα, με αναπληρωτή τον Γκούτζιο Χρήστος – κάτοικο Αγίου Μάμα.

4. Γαροφάλλου Ιωάννη, κάτοικο Αγίου Μάμα, με αναπληρωτή τον Σάγγο Χρήστο – κάτοικο Αγίου Μάμα.

5. Παπαλάγκα Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρώτρια την Παπαλάγκα Μαρία – Δημοτική Σύμβουλο.

Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος κ. Καρράς Εμμανουήλ να εκπροσωπήσει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας στη Γ.Σ., για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της.

Απάντηση