Τριών Ιεραρχών: Καταργείται η αργία για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Με υπουργική απόφαση καταργείται ως ημέρα αργίας η θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Επισημαίνεται συγκεκριμένα, ότι υπεγράφη από την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μ. Μακρή, η με αριθμ. 8778/Ν1/26-01-2024  απόφαση με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. 219434/Α5/21.12.2016 (Β΄ 4212) απόφαση με θέμα: «Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.»

Με την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση καταργείται από το σημείο II του στοιχείου Β. ΑΡΓΙΩΝ μόνο η θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω υπουργική απόφαση, τονίζει το υπουργείο Παιδείας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. Επισημαίνεται ότι έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

Απάντηση