Χαλκιδική: Που χρειάζονται Αντιολισθητικές αλυσίδες

Απαραίτητη κρίνεται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε σημεία του οδικού δικτύου της Χαλκιδικής εξαιτίας του παγετού που επικρατεί.

▪️Από το 70 έως το 85 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη)

▪️Από το 63 έως το 75 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (μέσω Χολομώντα)

▪️Από το 5 έως το 12 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου – Βαρβάρας

▪️Από το 5 έως το 10 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου – Ολυμπιάδας

▪️Στη δασική οδό Πολυγύρου – Ταξιάρχη & Παλαιοχώρας – Ταξιάρχη

▪️Εντός δημοτικού διαμερίσματος Ταξιάρχη

Απάντηση