Έρχονται «ραβασάκια» ΕΝΦΙΑ σε 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αλλά με εκπτώσεις και περισσότερες μηνιαίες δόσεις θα φθάσει ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ σε πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Το σχέδιο που δρομολογεί η ΑΑΔΕ για τον ΕΝΦΙΑ του 2024 προβλέπει την καταβολή του φόρου σε 11 μηνιαίες δόσεις αντί για 10, με την πληρωμή της πρώτης δόσης στο τέλος Απριλίου αντί για τέλη Μαΐου και της τελευταίας στις 28 Φεβρουαρίου 2025. ο μέτρο θα διευκολύνει τα νοικοκυριά στην εξόφληση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, καθώς με την αύξηση του αριθμού των δόσεων «ψαλιδίζεται» το ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα πρέπει να πληρώνουν κάθε μήνα στην Εφορία. Οπως άλλωστε δείχνουν τα στοιχεία, οι περισσότερες δόσεις έχουν ενισχύσει την εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ, η οποία έχει αγγίξει το 80%. Δηλαδή 8 στα 10 ευρώ του φόρου ακινήτων πληρώνονται στην ώρα τους.

Τριών ταχυτήτων

Ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα «χτυπήσει την πόρτα» των ιδιοκτητών ακινήτων μέχρι τα μέσα Απριλίου. Τα νέα ραβασάκια θα είναι τριών ταχυτήτων. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων θα διαπιστώσουν ότι θα πληρώσουν το ίδιο ποσό που κατέβαλαν το 2023, πολλοί θα δουν το ραβασάκι να έχει «φουσκώσει» λόγω μεταβολής της περιουσιακής τους εικόνας, ενώ πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι θα έχουν εκπτώσεις στον φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν.

Φέτος οι φοροεκπτώσεις ξεκινούν από 10% για όσους είχαν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές και τους 12 μήνες του 2023, ανεβαίνουν στο 50% για ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα, ενώ έκπτωση 100%, δηλαδή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, κερδίζουν τα νοικοκυριά με τρία παιδιά και άνω, καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Μικρότερο φόρο θα κληθούν να πληρώσουν φέτος και όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα με γονική παροχή ή δωρεά.

Νέα εκκαθαριστικά

Με τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ:

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν είχαν καμία μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2023 θα πληρώσουν το ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ που κατέβαλαν πέρυσι. Ο φόρος ανάλογα με την αξία της ακίνητης περιουσίας μειώνεται κατά 10%-30% για όλα τα φυσικά πρόσωπα.

Πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ να είναι «κουρεμένο» κατά 50% ή ακόμη και μηδενικό, με την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Εκπτωση έως 10% θα κερδίσουν όσοι είχαν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές.

Χιλιάδες φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερο φόρο για την ακίνητη περιουσία τους σε σχέση με το 2023.

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα φθάσει «φουσκωμένος» για τους φορολογούμενους οι οποίοι το 2023:

 Απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά.

Απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία).

Τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους

Οι εκπτώσεις

Εκπτωση έως 10%. Εφαρμόζεται για ασφαλισμένες κατοικίες και θα πρέπει:

 Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου. Ως αξία του ακινήτου λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου. Ειδικά για φέτος η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

 Η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος και να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά. Αυτό σημαίνει ότι για ασφάλιση διάρκειας 12 μηνών ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται 10%, για 9 μήνες εφαρμόζεται έκπτωση 7,5%, για 6 μήνες η έκπτωση περιορίζεται στο 5% και για 3 μήνες στο 2,5%, ενώ δεν ισχύει καμία μείωση για κατοικίες που ασφαλίζονται για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών τον χρόνο. Η έκπτωση υπολογίζεται στο συνολικό ποσό του κύριου και του τυχόν «συμπληρωματικού» φόρου που επιβαρύνουν το ασφαλισμένο ακίνητο.

Εκπτωση 50%. Ο ΕΝΦΙΑ ψαλιδίζεται στο μισό για τα νοικοκυριά που πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Εκπτωση 100%. Πλήρη φοροαπαλλαγή έχουν τα νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω, καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% εφόσον:

3. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

4. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Πηγή: Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Απάντηση