ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σωματείου Χειριστών & Βοηθών Παντός Τύπου Μηχανημάτων & Γεωτρυπανιστών Ν.Χαλκιδικής.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/02 ΩΡΑ 18:00 ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ «Τζίμης» στον Ταξιάρχη

ΘΕΜΑΤΑ:

1) Σύμβαση εργασίας

Σωματεία Χειριστώς ο β Παντός Τύων Μηχανι ο Γεωτριτσιστών Χαλκιδικής

2) Τριετίες

3) Επιδόματα

4) Άδειες

5) Γενική ενημέρωση που αφορά τον κλάδο μας

6) απολογισμός σωματείου 2023

Με φιλικούς χαιρετισμούς το Δ.Σ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Απάντηση