Δήμος Αριστοτέλη: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ!

Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας για τη βελτίωση της σχολικής στέγης στο Δήμο Αριστοτέλη. Υπογράψαμε τη σύμβαση για την εκτέλεση 4 νέων απαραίτητων εργασιών που αφορούν:

– στην τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων στο νηπιαγωγείο της Μεγάλης Παναγίας, ένα έργο εκτιμώμενης αξίας 30.000 ευρώ!

– στη βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας του δημοτικού σχολείο της Στρατονίκης,ένα έργο εκτιμώμενης αξίας 20.000 ευρώ.

-Στην τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Στρατωνίου , ένα έργο εκτιμώμενης αξίας 30.000 ευρώ

-Στη συνολική αποκατάσταση της στέγης του Νηπιαγωγείου του Στανού ένα έργο εκτιμώμενης αξίας 15.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ.

Απάντηση