Εθελοντική Αιμοδοσία στο Παλαιοχώρι

ΜΟΙΡΑΣΕ ΑΓΑΠΗ – ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ “To Καστέλι”: Σημαντική Υπενθύμιση

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται κινητή μονάδα αιμοδοσίας στο Παλαιοχώρι στο «Πέτρινο Σχολείο» !!!

Δείξτε την αγάπη σας δηλώνοντας εθελοντές

Απάντηση