Θέμα ωρών το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Το αργότερο αύριο ανοίγει σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας σε σχετικές δηλώσεις του στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους που επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται. Το άνοιγμα της πλατφόρμας θα συνοδευτεί από σχετική υπουργική απόφαση – εκτός απροόπτου μέσα στην εβδομάδα – η οποία θα ξεκαθαρίζει και τα τελευταία θολά σημεία.

Σύμφωνα με το νόμο , από 1η Ιανουαρίου οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι παύουν να υφίστανται το πέναλτι της παρακράτησης του 30% της σύνταξης τους. Αντί αυτού , θα επιβάλλεται μια εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ 10% στην αμοιβή τους. Η εισφορά θα παρακρατηθεί αναδρομικά από την αρχή της χρονιάς. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι – ακόμη και όσοι εργάζονταν πριν την πρωτοχρονιά και έχουν ήδη δηλώσει την εργασίας του στα ασφαλιστικά ταμεία – να δηλώσουν στην πλατφόρμα τα στοιχεία τους και το είδος της εργασίας τους ( μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι). Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς του Υπουργείου Εργασίας , τουλάχιστον 50.000 συνταξιούχοι αναμένεται να δηλώσουν ότι εργάζονται.

Άλλωστε η παράλειψη της δήλωσης στη νέα πλατφόρμα, θα σημάνει για τον εργαζόμενοι συνταξιούχο ένα πρόστιμο ίσο με 12 μηνιαίες συντάξεις , κύριες και επικουρικές. Να σημειωθεί ότι ήδη όλοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι – τουλάχιστον αυτοί τους οποίους γνωρίζουν ως τέτοιους οι αρχές – λαμβάνουν ήδη από την αρχή της χρονιάς ακέραιες τις συντάξεις τους, χωρίς δηλαδή την παρακράτηση του 30%.

Η εισφορά του 10% επί της αμοιβής είναι μη ανταποδοτικού χαρακτήρα όπερ σημαίνει ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ούτε για να δοθεί μια δεύτερη σύνταξη ούτε καν για να αυξηθεί η καταβαλλόμενη σύνταξη. Φυσικά ο επιπλέον χρόνος εργασίας , θα μετρήσει για την αύξηση στη σύνταξη του συνταξιούχου όταν εκείνος σταματήσει να εργάζεται.

Για τους μισθωτούς η εισφορά θα παρακρατείται από τους εργοδότες μέσω των ΑΠΔ, οι οποίοι οφείλουν να τον αποδώσουν στον e – Ε.Φ.Κ.Α. Σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τις 5.114€.

Για τους μη μισθωτούς ( ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι) θα υπάρξει μια προσαύξηση 50% στην ασφαλιστική εισφορά κύριας ασφάλισης που έχουν επιλέξει ( η συντριπτική πλειοψηφία επιλέγει την χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση).

Για τους αυτοαπασχολούμενους ( γιατροί , δικηγόροι, μηχανικοί) που υπάγονται και σε κύρια και επικουρική ασφάλιση υποχρεωτικά, υπάρχει αύξηση 40% τόσο στην εισφορά της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης.

Οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών θα έχουν κράτηση 10% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού.

Οι αυξημένες εισφορές θα αναγράφονται στα ειδοποιητήρια που λαμβάνουν κάθε μήνα ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

Από την καταβολή της εισφοράς ΔΕΝ εξαιρούνται όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και εκκρεμεί η σύνταξη τους. Πληρώνουν την εισφορά κανονικά και αν η αίτηση της συνταξιοδότησης απορριφθεί , θα τους επιστραφεί το ποσό που τους έχει παρακρατηθεί.  

Αντίθετα από την υποχρέωση της καταβολής της εισφοράς εξαιρούνται συνταξιούχοι με αναπηρία, ορισμένες κατηγορίες πολυτέκνων και αγρότες.

Επίσης εξαιρούνται συνταξιούχοι των οποίων η καταβολή της σύνταξης ανεστάλη για οποιονδήποτε λόγο, όπως για παράδειγμα γιατί αναλαμβάνουν απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας τους.

Πηγή: skai.gr

Απάντηση