Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

    Τήν Κυριακή 11η  Φεβρουαρίου 2024, (ΙΣΤ΄ Ματθ.), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ πλαισιούμενος ἀπό τούς Διακόνους π. Ἀλέξανδρο Ἀλιφέρη καί π. Νικόλαο Τσεπίση, ἐπεσκέφθη τήν ἱστορική Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς, ἡ ὁποία ἀναπαλαιώθηκε προσφάτως καί ἐγκαινιάστηκε  παρόντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ καί τῆς Ἐξοχωτάτης Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ κας Λίνας Μενδώνη. Τον ὑπεδέχθησαν ὁ ἀκούραστος καί φιλόκαλλος  Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παν. Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος Σφουγγάρος καί ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Γεννάδιος Ντελῆς.

            Ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ ὑπεπεπλήρωσε ἀπό ἄκρου εἰς ἄκρον τόν μεγαλοπρεπῆ αὐτό Ἱερό Ναό, μέ ἐπικεφαλῆς τόν φιλόχριστο Ἀντιδήμαρχο Δήμου Θέρμης κ. Βασίλειο Μουστάκα, τόν Τοπικό Πρόεδρο κ. Δημήτριο Ντισλῆ κ.ἄ.

            Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τό εὐαγγελικό λόγιο ΤΑΛΑΝΤΑ πού ἡ Κυριακάτικη Περικοπή ἐμπεριεῖχε ὡς θεολογικό ὃρο (Ματθ. κε΄ 14-30). Παρετήρησε ὃτι μέ τήν ὡς ἂνω Περικοπή θέλησε ὁ Κύριός μας νά μιλήσει ἁπλά καί κατανοητά γιά τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, γιά τήν πνευματική πατρίδα καί περιουσία ὃλων τῶν ἀνθρώπων, πού κανένας δέν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ τόν πλοῦτο της, μέ τόν ὁποῖο ὁ Δημιουργός ἒσπειρε ἁπλόχερα τό Θεῖο του περιβόλι.

            Καί πράγματι ὃλο τό σύμπαν καί τό ἀνθρώπινο γένος περηφανεύεται γιά τόν πλοῦτο τῶν “ταλάντων”, μέ τά ὀποῖα ὁ Θεός ἐπροίκισε τόν Ἀδάμ, γιά τίς κλίσεις καί τά ταλέντα πού δώρισε στά παιδιά του. Ἐκεῖνο ὃμως πού λησμονάει τίς πιό πολλές φορές, πληρωμένος μέ ἂμετρη αὐταρέσκεια, εἶναι ὃτι αὐτά τά τάλαντα-ταλέντα εἶναι τόσο “τάλαντα” ἱκανά νά δροσίσουν ψυχές, ὃσο εἶναι δῶρα Θεοῦ, στό μέτρο πού εἶναι δῶρα Θεοῦ. Στό μέτρο πού εἶναι ἁγιοπνευματικά χαρίσματα. Γιατί –τί τά θές- εἶπε ὁ ὁμιλητής,ἀπό “τάλαντα” ὁ κόσμος ὁ σημερινός εἶναι πλήρης, τάλαντα πού ἡ δυσωδία καί ὁ βόρβορος πού ἀποπνέουν κάνουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο νά πνίγεται, νά βρωμίζει, νά πεθαίνει. Καί ἀπό “ταλαντούχους” ἡ ἐποχή μας εἶναι γεμάτη, μά τό στόμα τους θαρρεῖς πώς βγάζει τήν πίσσα καί τήν κόλαση γεννοῦν τά φθαρμένα τους σπλάγχνα καί χείλη!

            Τά τάλαντα, τά μύρια ὃσα δῶρα – προσόντα μέ τά ὁποῖα μᾶς κόσμισε ὁ Κύριος, σάν ἒχουν τήν σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κάνουν τόν κόσμο νά μοσχοβολάει, συνέχισε ὁ Δεσπότης. Ἂν τούς λείπει τούτη ἡ ὀμορφιά τότε εἶναι ἐπικίνδυνα, γιατί στήν εἰκόνα τοῦ δῆθεν ταλαντούχου ἀνθρώπου, ἀργά ἢ γρήγορα, ἀνακαλύπτεις τό συνώνυμο τοῦ ὑπ-ἀνθρώπου, τοῦ ἀπ-ἀνθρώπου, τό πορτραῖτο δηλαδή τῆς κολάσεως. Οἱ Νηπτικοί Πατέρες πού μοσχοβόλησαν οὐρανό μᾶς διαβεβαιώνουν ὃτι «Ὃλα τά κατορθώματα τῶν Ἁγίων ἧταν ὁλοφάνερα χαρίσματα τοῦ Θεοῦ, κανένας δέ δέν εἶχε ἀπολύτως τίποτε παρά μόνο αὐτό τό ἀγαθό πού τοῦ εἶχε δοθεῖ ἀπό τόν Κύριο τόν Θεό, καί πού ἧταν ἀνάλογο μέ τό μέτρο τῆς εὐγνωμοσύνης καί τῆς ἀγάπης πού τό δεχόταν. Καί εἶχε ἐκεῖνα μόνο, ὃσα θέλησε ὁ Θεός νά τοῦ δωρίσει» (Ὃσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής). Ὃντως, χωρίς τήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δέν ἒχουμε προσωπικότητα, δέν εἲμαστε ἀνθρώπινα ὃντα, ἀποτελοῦμε ἓνα εἶδος διασπασμένο ἀπό τό εἶναι του, μιά ἀνθρωπότητα ἀλλοτριωμένη καί ἀποκομμένη ἀπό τόν Δημιουργό της, κατά τόν Ἃγιο Γρηγόριο τόν Νύσσης. Τό Ἃγιο Πνεύμα ἒρχεται νά σφραγίσει τήν αὐθεντικότητά μας, νά ὁλοκληρώσει τήν ἀνακαίνιση τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ, νά γίνει ἀρωγός καί ὁδηγός στήν ἐπιστροφή καί ἐπανόδου του στήν ἀξία τοῦ πρώτου ἀνθρώπου. Γι’ αὐτόν τόν ἂνθρωπο δέ ἰσχύει νόμος, ἀφοῦ μιά γιά πάντα ἑνώθηκε μέ τόν Θεό καί δέχτηκε τήν καλή ἀλλοίωση. Ὁ λόγος γιά τή θαυμαστή γέννηση τοῦ Ἰησοῦ στό βάθος τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, γιά τήν παράδοξη καινούργια ζωή ἐν Χριστῷ, πού ἀπεργάζεται τό Ἃγιο Πνεῦμα. Γιά τή μόρφωση καί παρουσία τοῦ Χριστοῦ μέσα του, γιά τή μεταμόρφωσή του σέ λογικό καί τέλειο οἶκο Χριστοῦ, γιά τήν ἀποφασιστική στροφή του πρός τόν Τριαδικό Θεό καί τήν ἐπιστροφή του στόν κόσμο Του, μέ τήν παράκληση τοῦ Πνεύματος (Ὃσιος Νικήτας Στηθάτος).

            Καί κατέληξε ὁ Δεσπότης: «Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος θά πεῖ ὃτι ὃλα τά ἀγαθά, ὃσα συνήθως κοσμοῦν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στό Ἃγιο Πνεῦμα ἒχουν τήν ἀρχή τῆς χορηγίας τους. Τέτοια εἶναι ἡ δύναμη τοῦ Πνεὐματος. Καί ὁ Ἃγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων θά συμπληρώσει : “Τό Ἃγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ δοτήρας καί χορηγός ὃλων τῶν χαρισμάτων τῆς Ἐκκλησίας”. Λοιπόν, ἐπαρμένε σημερινέ ἂνθρωπε, θά πεῖ ὁ οὐρανοβάμων Παῦλος, “τί ἒχεις πού δέν τό ἒλαβες ἀπό τόν Θεό; Καί ἐφόσον τό ἒλαβες, τί καυχιέσαι σάν νά μήν ἒχεις λάβει τίποτε;” ( Α΄Κορ. δ΄7-8 )».

               Περί τό τέλος τοῦ κηρύγματος ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε τό Ποίμνιό του γιά τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας καί τίς ἐνέργειες καί ἀποφάσεις Της, ἀναφορικά μέ τό θέμα τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τήν ἀπό μέρους τους υἱοθεσία παιδιῶν, πού ὡς μή ὤφειλε ἡ Κυβέρνησή μας κόπτεται νά ψηφίσει στή Βουλή ὡς νόμο τοῦ Κράτους. Διαβεβαίωσε  τούς πάντες ὅτι ἡ Ἱεραρχία μας θά ὑπερασπίσει μέχρι τέλους τήν ἀλήθεια τῆς Πίστεως, κηρύσσοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπό τόν Θεό πρόσωπο, ὡς ἄντρας καί ὡς γυναίκα κεχωρισμένως καί ἐπίσης ὅτι τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου δέν συνιστᾶ σύμβαση μεταξύ δύο προσώπων – ἀνδρός καί γυναικός – ἀλλά χαριτοφόρο Κοινωνία τοῦ πατέρα καί τῆς μάνας, μέ σκοπό τήν εἴσοδο καί μετοχή στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἀπόκτηση παιδιῶν, γιά τήν ὁλοκλήρωση καί ἐκκλησιαστικοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου Γένους!

               Πρό τῆς Ἀπολύσεως ὁ Ἱεράρχης χειροθέτησε – κατόπιν προτάσεως τοῦ π. Ἀθανασίου- τήν  κα Ἀρετή  Ἀλεξάκη, ὥστε νά διακονεῖ  Ἐκκλησιαστικῶς τήν Ἐνορία, νά εἰσέρχεται δηλαδή καί ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ὡς Ἐκκλησάρισσα, χάριν τῆς εὐπρέπειας καί εὐταξίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπως ἡ Ὀρθοδοξία ὁρίζει.

               Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἐνορία, μέ τή βοήθεια τῶν παιδιῶν της, τήν ἀκάματη ἐργασία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί δή τοῦ πολλά ὑποσχόμενου Ἐφημερίου της π. Ἀθανασίου, τήν ἀρωγή τοῦ φιλόχριστου Δημάρχου Θέρμης κ. Θεοδώρου Παπαδοπούλου καί τοῦ Τοπικοῦ Προέδρου κ. Δ. Ντισλή καί ὁμάδας ἐθελοντῶν, ἀνακαινίζει πλήρως τό Πρεσβυτερεῖο τῆς Ἐνορίας πού βρίσκεται στόν περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὥστε νά φιλοξενεῖ μονίμως τόν ἑκάστοτε Ἐφημέριο Περιστερᾶς. Ἀπό καρδιᾶς τούς συγχαίρουμε γιά τό ἀποτέλεσμα καί προσκαλοῦμε ὅσους μποροῦν νά συνδράμουν στά ἐξοδα αὐτῆς τῆς ὡραίας ἐπιλογῆς

DSC_6195

Απάντηση