Πάγιες μηνιαίες χρεώσεις στους λογαριασμούς σχεδιάζουν οι τράπεζες

Τρόπους να αυξήσουν τα έσοδα από προμήθειες, αλλά και να μειώσουν το λειτουργικό κόστος από τη διατήρηση «ξεχασμένων» λογαριασμών χωρίς υπόλοιπα και κινήσεις, αναζητούν οι ελληνικές τράπεζες. «Τα σπασμένα» καλούνται να πληρώσουν και πάλι οι καταναλωτές.
Με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται πλέον νέα αύξηση των επιτοκίων, οι τράπεζες αναζητούν νέους τρόπους να αυξήσουν τα έσοδά τους- με επικρατέστερο το σενάριο της πάγιας μηνιαίας χρέωσης ύψους 0,50 ευρώ στους λογαριασμούς.
Πιο αναλυτικά, το νέο σχέδιο αφορά τους καταθετικούς λογαριασμούς, που προσφέρουν τη δυνατότητα για πληρωμές, μεταφορά κεφαλαίων, χρήση κάρτας κ.α. και όχι τους απλούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς (που όμως δεν δίνουν τη δυνατότητα πληρωμών ή χρεωστικής κάρτας για αναλήψεις).
Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα ίσχυαν μηνιαίες χρεώσεις αποκλειστικά στους λογαριασμούς για επιχειρήσεις.
Με την κίνηση αυτή – σύμφωνα με τα Νέα – οι τράπεζες εκτιμούν πως θα ενισχύσουν τα έσοδα από προμήθειες, θα μειώσουν το λειτουργικό κόστος αδρανών ή μηδενικών και ακίνητων λογαριασμών, ενώ παράλληλα θα προωθήσουν τα λεγόμενα πακέτα συνδρομών που έχουν λανσάρει όλες οι συστημικές τράπεζες.
Πρόκειται για προαγορά πακέτων από 2 έως 10 ευρώ τον μήνα ή 25 ευρώ τον χρόνο που περιλαμβάνουν ανάλογο αριθμό δωρεάν κινήσεων (μεταφορές, εμβάσματα, πάγιες εντολές, αναλήψεις, συνδρομές καρτών κ.ά.).
Παράλληλα, στοχεύουν στην περαιτέρω προώθηση του διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών IRIS, στην αναμόρφωση και απλοποίηση του τιμοκαταλόγου των χρεώσεων, αλλά και στην συμμόρφωση με τις τελευταίες αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ανάγκασαν τις τράπεζες να ρίξουν τις προμήθειες στις αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ άλλων τραπεζών.

Απάντηση