Προκλήσεις και Ευκαιρίες: Ανάπτυξη Επιχειρήσεων στον Κλάδο του Τουρισμού με Επενδυτική Στήριξη

Ο τομέας του Τουρισμού αποτελεί μία από τις 8 προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, με όραμα αυτής, την μετάβαση σε μια νέα φάσης Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το πρόσφατο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με θέμα “Reframing Tourism”, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της Ενεργειακής Αναβάθμισης και συγκεκριμένα στα τουριστικά καταλύματα. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, ακούμε συχνά στις καμπάνιες προώθησης του τουρισμού τον όρο “Rebranding Greece”, παρουσιάζοντας την γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης και μετασχηματισμού του Ελληνικού Τουριστικού Κλάδου.

Νέες Επιλέξιμες Δαπάνες Μετασχηματισμού στον Τουριστικό Τομέα

Στα πλαίσια της Στρατηγικής Ανανέωσης και Μετασχηματισμού του Τουρισμού, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ανακοίνωσαν Νέες Επιλέξιμες Δαπάνες πέραν των συνηθισμένων, με σκοπό τη δημιουργία ενός Νέου Προτύπου Τουριστικής Ανάπτυξης της Χώρας.

Συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες δαπάνες προς αξιοποίηση από τις Τουριστικές Επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:

  1. Ψηφιακή παρουσία και ενσωμάτωση τεχνολογίας
  2. Πρακτικές Αειφορίας – Κυκλική Οικονομία
  3. Πρακτικές Εξοικονόμησης Ενέργειας
  4. Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  5. Εγκαταστάσεις και υπηρεσίες προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία
  6. Καινοτόμες στρατηγικές μάρκετινγκ
  7. Μελέτες έρευνες αγοράς
  8. Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν επενδυτικό σχέδιο
  9. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εργαζομένων

Επενδύοντας σ΄ αυτούς τους τομείς οι τουριστικές επιχειρήσεις, μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, συμβάλλοντας θετικά στη συνολική ανάπτυξη του Ελληνικού Τουριστικού Κλάδου.

Φορείς Επιδότησης

Ο Κλάδος του Τουρισμού προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες επιδότησης, μέσω διάφορων φορέων και προγραμμάτων όπως:

Αξίζει, επιπλέον ν’ αναφερθούμε στις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, τα τουριστικά γραφεία, τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ, για την ανάδειξη του τοπικού και ιστορικού κάλους κάθε περιοχής, παρουσιάζοντας τα ελκυστικά κίνητρα επένδυσης στον τομέα του Τουρισμού.

Επιδοτήσεις Ανοιχτά Προγράμματα

Αυτή την περίοδο, υπάρχουν πολλά ανοιχτά αλλά και αναμενόμενα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τον Τουρισμό.

Προγράμματα για Επιχειρήσεις

Ανακαλύψτε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα:

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»
«Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ»
«Εξοικονομώ επιχειρώ»
«Αναπτυξιακός Νόμος -Καθεστώς Τουρισμού»
«Αναπτυξιακός Νόμος -Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού»
«Προγράμματα LEADER για τον κλάδο του Τουρισμού»

Ξεκινήστε τη δική σας Τουριστική Επιχείρηση!

Η είσοδος των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στον Τουρισμό έχει ανοίξει νέους ορίζοντες και προσφέρει αφθονία ευκαιριών για την Επιχειρηματικότητα.

Ως Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων της ATLAS Consulting, βρισκόμαστε στο πλευρό σας για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος και την διεξαγωγή ολόκληρης της διαδικασίας, από την προετοιμασία του φακέλου έως και την ολοκλήρωση του έργου.

Μιλήστε μαζί μας σήμερα!

Απάντηση