Προσοχή: Πωλείται και στην Ελλάδα Kellogg’s με καρκινογόνα ουσία!

Η Νορβηγία ενημέρωσε μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF, 19 χώρες μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα για σοβαρό κίνδυνο από επικίνδυνο αρτοσκεύασμα της Kellogg’s.

Τα προϊόντα περιέχουν το πρόσθετο διοξείδιο του τιτανίου που χρησιμοποιείται ως χρωστική και έχει απαγορευτεί στην Ευρώπη από το 2022. Το διοξείδιο του τιτανίου χρησιμοποιείται για να κάνει τα τρόφιμα να φαίνονται πιο ελκυστικά, ειδικά πιο φωτεινά και λευκά. Στην αξιολόγηση της, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας τροφίμων EFSA, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ουσία μπορεί να είναι καρκινογόνο.

Στη γνώμη της η EFSA ανέφερε ότι, με βάση όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί η ανησυχία για γονιδιοτοξικότητα και, δεδομένων των πολυάριθμων αβεβαιοτήτων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το διοξείδιο του τιτανίου (E 171) δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ασφαλές όταν χρησιμοποιείται ως πρόσθετο τροφίμων” τονίζεται στην απόφαση απαγόρευσης της ουσίας από την ΕΕ. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη μελέτη απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό και καταστρέφει το DNA των κυττάρων.

Τα προϊόντα έχουν ήδη ανακληθεί από την αγορά της Νορβηγίας, όπου ο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία καταναλωτή ο οποίος είδε στα συστατικά το διοξείδιο του τιτανίου. Οι αρχές της χώρας ενημέρωσαν πως τα προϊόντα εισάγονται από τις ΗΠΑ μέσω εισαγωγέα στην Ολλανδία και πωλούνται σε καταστήματα ζαχαρωτών και παιχνιδιών, μικρότερα παντοπωλεία και περίπτερα και συνέστησαν στους καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα προϊόντα να τα πετάξουν ή να τα επιστρέψουν στο κατάστημα όπου τα αγοράστηκαν.

Πρόκειται για τα:

  • Kellogg’s Pop-Tarts Frosted Blueberry
  • Kellogg’s Pop-Tarts Frosted Strawberry,
  • Kellogg’s Pop-Tarts Chocolate Fudge
  • Kellogg’s Pop-Tarts Frosted Smores.

Να σημειωθεί ότι το διοξείδιο του τιτανίου απαγορεύεται στην Ευρώπη αλλά όχι στον Καναδά καθώς η Health Canada δημοσίευσε μια ανασκόπηση μελετών για το διοξείδιο του τιτανίου τον Ιούνιο του 2022, η οποία διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν οριστικά επιστημονικά στοιχεία ότι το πρόσθετο τροφίμων προκαλεί ανησυχία για την ανθρώπινη υγεία. 

Τα επικίνδυνα Kellogg’s διανέμονται εκτός από την Ελλάδα, σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία,  Γαλλία, Εσθονία, Γερμανία, Ουγγαρία Φινλανδία, Ουγγαρία, Λετονία. Λιθουανία. Ολλανδία, Νορβηγία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Καναδά.

cibum.gr

Απάντηση