Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής (19-02-2024)

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου, τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024, στις 12.00 μ., στο δημαρχείο Πολυγύρου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας, αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών κι οικονομικών προσφορών για τον διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη προμήθεια καυσίμων.
  2. Συμμόρφωση του Δήμου με τη 250/2024 Απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ για τον διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων μαζί  με τα απαραίτητα ανταλλακτικά.
  3. Ρύθμιση κυκλοφορίας στην Δημοτική Κοινότητα Ολύνθου και συγκεκριμένα απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων της οδού που διέρχεται έμπροσθεν της εισόδου του Δημοτικού Σχολείου.

Απάντηση