Πώς διορθώνονται τα 6 λάθη στο Ε9

Σε ελέγχους 6 σημείων των δηλώσεων Ε9 που έχουν υποβάλει στο Taxisnet, οφείλουν να προβούν οι φορολογούμενοι, σε σφιχτή προθεσμία μέχρι τις 6 Μαρτίου προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή υψηλότερου ΕΝΦΙΑ ή περιπέτειες με την Εφορία.

Δεδομένου ότι κάθε χρόνο διορθώνονται περίπου 900.000 δηλώσεις Ε9 σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ακίνητα είτε είναι υποδηλωμένα είτε υπερεκτιμημένα και πρέπει να αποκατασταθεί η πραγματική τους εικόνα.

Μάλιστα, οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν και αναδρομικά για τα προηγούμενα χρόνια, που σημαίνει ότι εάν υπάρχουν διαφορές στην αντικειμενική αξία, θα επανυπολογιστεί και ο ΕΝΦΙΑ όλων των ετών που αφορούν.

Οι διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι και τις 8 Μαρτίου, αντί της 31ης Μαρτίου, καθώς το χρονικό περιθώριο μίκρυνε με την τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα εκκαθαριστικά του φόρου κατοχής θα εκδοθούν μέσα στον Απρίλιο και ο φόρος θα πληρωθεί σε 11 δόσεις μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2025.

Οι διορθώσεις
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οφείλουν έως την 8η Μαρτίου να τσεκάρουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους, όπως αυτή απεικονίζεται στο Περιουσιολόγιο στο Taxisnet, να ελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη.

Ένας βασικός έλεγχος είναι η συμφωνία των δηλωθέντων στο Κτηματολόγιο και στο Ε9, η νομιμοποίηση υμιυπαίθριων και άλλων αυθαιρεσιών ή αδήλωτα τετραγωνικά κ.λπ. περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον οδηγό της ΑΑΔΕ, οι κωδικοί του Ε9 που σημειώνονται τα περισσότερα λάθη είναι οι ακόλουθοι:

Στην αναγραφή των στοιχείων των κτισμάτων που βρίσκονται μέσα σε αγροτεμάχια. Η νομοθεσία για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. προβλέπει ότι σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε ένα αγροτεμάχιο υφίσταται κτίσμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται. Αν το κτίσμα δεν είναι κατοικία, αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή επαγγελματική στέγη, ο φόρος υπολογίζεται κανονικά. Εφόσον υπάρχοπν λάθη πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν οι ανάλογοι κωδικοί. Σύμφωνα τώρα με τις οδηγίες μηχανογραφικής επεξεργασίας των δηλώσεων Ε9 που έχει εκδώσει η Α.Α.Δ.Ε, σε περίπτωση κατά την οποία στον πίνακα 2 του Ε9 έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (η στήλη 17) αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου (στη στήλη 17α ή 17β ή 17γ) τότε θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία.
Στα στοιχεία για τα εμπράγματα δικαιώματα. Υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία επί ακινήτων και κινδυνεύουν να χρεωθούν με επιπλέον ΕΝ.Φ.Ι.Α., επειδή στο Ε9 δεν δήλωσαν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αλλά πλήρη κυριότητα, αναγράφοντας τον κωδικό 1 αντί των κωδικών 2 ή 3 στις σχετικές στήλες του Ε9, ή παραλείποντας να αναγράψουν κάποιον κωδικό στις συγκεκριμένες στήλες.
Στα στοιχεία των ποσοστών συνιδιοκτησίας. Έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις που δεν αναγράφεται ποσοστό συνιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα το σύστημα να θεωρεί ότι είναι στο 100%, ενώ το ποσοστό είναι μικρότερο. Σε άλλες περιπτώσεις, το άθροισμα των ποσοστών συνιδιοκτησίας δεν είναι 100.
Στις επιφάνειες των κύριων και των βοηθητικών χώρων του ακινήτου. Στους βοηθητικούς χώρους ο ΕΝΦΙΑ είναι μειωμένος κατά 90%, αλλά αν αναγραφούν συνολικά μαζί με τους χώρους της κύριας κατοικίας, τότε πληρώνουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ χωρίς λόγο.
Στους υμιυπαίθριους χώρους. Αν έχουν νομιμοποιηθεί υμιυπαίθριοι χώροι της κατοικίας τότε, θα πρέπει να δηλωθεί το νέο εμβαδόν της κατοικίας και φυσικά ο ΕΝΦΙΑ θα είναι αυξημένος, τόσο για το 2019, όσο και για τα προηγούμενα έτη.
Στα στοιχεία για τα ημιτελή κτίσματα. Οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους κενά ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, δικαιούνται έκπτωσης 60% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα. Ωστόσο αν κάποιο κτίσμα ήταν ημιτελές και έχει περατωθεί, τότε θα πρέπει να δηλωθεί και ο ΕΝΦΙΑ θα είναι μεγαλύτερος και αναδρομικά από το έτος της μεταβολής.
Προκειμένου να υπολογιστεί η έκπτωση κατά 60% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί σε κενό ημιτελές κτίσμα το οποίο δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα, ο φορολογούμενος πρέπει, κατά την αναγραφή των στοιχείων του συγκεκριμένου κτίσματος στον πίνακα 1 του Ε9, να έχει συμπληρώσει, οπωσδήποτε, και τις ακόλουθες ενδείξεις:

Στη στήλη 10 του πίνακα 1, θα πρέπει να έχει αναγράψει τον κωδικό αριθμό 99 που σημαίνει «ημιτελές κτίσμα».
Στη στήλη 30 του πίνακα 1 πρέπει να έχει συμπληρώσει την ένδειξη ΟΧΙ εάν το ημιτελές κτίσμα είναι «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή την ένδειξη ΝΑΙ, εάν το ημιτελές κτίσμα ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα. Στην περίπτωση συμπλήρωσης της ένδειξης «ΝΑΙ» στη στήλη 30 θα πρέπει να έχει αναγραφεί και ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη στήλη 31 του πίνακα 1
Στη στήλη 32 «ειδική κατηγορία» του πίνακα 1 θα πρέπει να έχει αναγράψει τον κωδικό 8 που σημαίνει ότι το δηλούμενο κτίσμα είναι «κενό».

Αν στο Ε9, δεν εμφανίζεται συμπληρωμένη έστω και μία από τις τρεις αυτές ενδείξεις, τότε η προβλεπόμενη από τον νόμο έκπτωση 60% στον αναλογούντα ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν θα υπολογιστεί στο εκκαθαριστικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2024. Για να κερδίσει την έκπτωση ο φορολογούμενος, πρέπει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση Ε9 για το 2024 στην οποία οφείλει να αναγράψει ξανά όλα τα στοιχεία του ημιτελούς κτίσματος και ταυτόχρονα να συμπληρώσει και τις παραπάνω στήλες του πίνακα 1 (στήλες 10, 30 και 32 αν πρόκειται για μη ηλεκτροδοτούμενο ή 10, 30, 31 και 32 εάν πρόκειται για ηλεκτροδοτούμενο με εργοταξιακό ρεύμα).

Απάντηση