Συλλογή βιβλίων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του σχολείου

Ξεκίνησε η δράση μας για την συλλογή βιβλίων προκειμένου να εμπλουτιστεί η σχολική μας βιβλιοθήκη και  μαθητές αλλά και γονείς να μπορούν να δανειστούν και να χρησιμοποιήσουν τα νέα βιβλία. Θα ήταν μεγάλη η χαρά μας να βοηθήσετε σε όλο αυτό το σπουδαίο εγχείρημα και να δωρίσετε βιβλία που δεν τα χρειάζεστε άλλο. Ελληνική ξένη λογοτεχνία, παιδική λογοτεχνία, μυθιστορήματα, ιστορικά βιβλία όλα καλοδεχούμενα.

Απάντηση