Ανακλήθηκε αφρόλουτρο Dove λόγω κινδύνου στειρότητας!

Η Ιταλία ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό σύστημα για κίνδυνο από μη εδώδιμα προϊόντα, για αφρόλουτρο Dove το οποίο μετά από αναλύσεις βρέθηκε πως δεν συμμορφώνεται με τις Νομικές διατάξεις (σε επίπεδο ΕΕ) και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το αφρόλουτρο Dove 250 ml σε πλαστικό μπουκάλι που παράγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο περιέχει «2-(4-τριτ-βουτυλοβενζυλ) προπιοναλδεΰδη (BMHCA), η οποία απαγορεύεται στα καλλυντικά προϊόντα. Το BMHCA μπορεί να βλάψει το αναπαραγωγικό σύστημα, μπορεί να βλάψει την υγεία του αγέννητου παιδιού και μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος» αναφέρει η ανακοίνωση. Ο αριθμός παρτίδας είναι 8417153 με Barcode 8717163348666.

Η χημική ουσία 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA) γνωστή και ως lilial  έχει απαγορευτεί σχετικά πρόσφατα στην ΕΕ λόγω της ταξινόμησης ως τοξικής για την αναπαραγωγή. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, ECHA, (που ξεκινά την ενημέρωση με τη λέξη «Danger!» αυτή η ουσία εκτός του ότι μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα, υπάρχει υποψία ότι βλάπτει το αγέννητο παιδί. Επιπλέον, η ταξινόμηση που παρέχεται από τις εταιρείες στον ECHA στις καταχωρίσεις REACH προσδιορίζει ότι αυτή η ουσία είναι επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης, είναι επιβλαβής για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις, προκαλεί ερεθισμό του δέρματος και μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Απάντηση