«ΑΠ. ΠΑΝΑΣ: ΚΑΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΦΚΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ -ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ »


Απάντηση  από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έλαβε ο Αναπληρωτής Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Χαλκιδικής κ. Πάνας Απόστολος, σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε, με θέμα τα διαχρονικά προβλήματα και τις σημαντικές λειτουργικές ανάγκες του Καταστήματος e-ΕΦΚΑ Πολυγύρου.

Στην Απάντησή του το Υπουργείο, επισημαίνει, σε ότι αφορά την δυσαναλογία των αναγκών και των απαιτήσεων της κοινωνίας με το υπάρχον προσωπικό, ότι τρεις (3) συνολικά θέσεις με προκηρύξεις του 2022 και 2023 έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των προγραμματισμών προσλήψεων τακτικού προσωπικού και έχουν δεσμευτεί για την κάλυψη μέσω των διαδικασιών προσλήψεων στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Χαλκιδικής, οι διαδικασίες των οποίων όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, ενώ όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό αναφέρεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο δράσεων.

Όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφέρεται συγκεκριμένα :«Οι γραμματείς των Υ.Ε. ορίζονται από τον Προϊστάμενο της Τοπικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η γραμματεία ΚΕ.Π.Α. από τους υπαλλήλους της αυτής μονάδας».

Για το ζήτημα των κτηριακών υποδομών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Τοπικής Διεύθυνσης, έχουν διενεργηθεί συνολικά τέσσερις διαγωνισμοί, οι οποίοι απέβησαν άγονοι. Στους δύο πρώτους δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, στον δε τρίτο διαγωνισμό η προσφορά που κατατέθηκε απορρίφθηκε, καθώς το προσφερόμενο ακίνητο δεν πληρούσε τους όρους της διακήρυξης ως προς τα ζητούμενα τετραγωνικά μέτρα (λιγότερα) και στον τέταρτο διαγωνισμό, επίσης, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Ο κ. Πάνας σχολίασε : « Με την Απάντηση στην κοινοβουλευτική μου παρέμβαση το Υπουργείο, δεν δίνει ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία των προσλήψεων, οι οποίες βέβαια είναι δυσανάλογες του φόρτου εργασίας του Καταστήματος e-ΕΦΚΑ Πολυγύρου, ενώ δεν υπάρχει ξεκάθαρο οργανόγραμμα πρόσληψης προσωπικού και για το ΚΕ.Π.Α. Το Υπουργείο αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της Χαλκιδικής, παρά τις επισημάνσεις. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόταση για τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών της ταχύτερης εξυπηρέτησης και των καθυστερήσεων, ενώ παράλληλα δεν δημιουργείται και καμία προσδοκία για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ Πολυγύρου.

Το πλήρες κείμενο της Απάντησης του Υπουργείου προς τον κ.Πάνα έχει ως εξής :

Απάντηση