Διαγωνισμός φωτογραφίας «Aristo-Photo-Tales» για τον δήμο Αριστοτέλη

Τον διαγωνισμό φωτογραφίας «Aristo-Photo-Tales» οργανώνουν ο κοινωνικός φορέας Aristotales και η Καλλιτεχνική Ένωση Ulysses Artistic Merits με την υποστήριξη του φορέα «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων» και τη στήριξη του δήμου Αριστοτέλη.

Ο βασικός στόχος του διαγωνισμού είναι μέσα από τη φωτογραφική τέχνη να παρουσιάσει την ιστορία, τον πολιτισμό και το φυσικό τοπίο του δήμου Αριστοτέλη, καθώς και να αναδείξει πτυχές της καθημερινότητας των κατοίκων, του ιδιωτικού και δημόσιου βίου τους. Επιμέρους σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της ομορφιάς του δήμου Αριστοτέλη και η προβολή του εντός και εκτός της Ελλάδας.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος άτομα που κατοικούν στη επικράτεια της Ελλάδας, καθώς και εκπρόσωποι άλλων χωρών με προϋπόθεση κάθε φωτογραφία να έχει τραβηχτεί στην επικράτεια του δήμου Αριστοτέλη. Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει μία φωτογραφία και είναι δωρεάν, ενώ δεκτές γίνονται αποκλειστικά φωτογραφίες από τα ίδια τα πρόσωπα που τις τράβηξαν. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αντιγραφή έργου, επέρχεται αποκλεισμός από τον διαγωνισμό. Οι φωτογραφίες πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aristotales.gr σε μορφή jpg, με ανάλυση τουλάχιστον 2000 pixels. Η διαδικασία υποβολής συμμετοχών συνεχίζεται μέχρι τις 30 Μαρτίου 2024.

Απάντηση