Η Κασσάνδρα χαράσσει πορεία στην Ευρώπη

• Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικής Αυτοδιοίκησης BELC

Κασσάνδρα, Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024- Ο δήμος Κασσάνδρας καθίσταται από σήμερα συνεργάτης των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. για την επικοινωνία θεμάτων σχετικά με την ΕΕ και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.

Ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Παπαγιάννης, με τη σύμφωνη γνώμη της δημάρχου Κασσάνδρας, έχει εγγραφεί και πιστοποιηθεί, ως μέλος του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» (BELC).

Το δίκτυο ανοίγει στον Δήμο Κασσάνδρας τον δρόμο για άμεση και προνομιακή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα. Με μέλη σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας με 27 συνεργαζόμενους δήμους, είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο τοπικά εκλεγμένων πολιτικών, δημιουργώντας μια άνευ προηγουμένου συμμαχία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των τοπικών κυβερνήσεων. Το δίκτυο BELC υλοποιείται σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της Επιτροπής των Περιφερειών.

Η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά δήλωσε σχετικά: «Με τον Μιχάλη Παπαγιάννη να είναι μέλος του δικτύου, μάς δίνεται η ευκαιρία να επισημάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα ζητήματα με απήχηση στον τόπο μας, όπως η χρηματοδότηση νέων αγροτών, η ερήμωση των αγροτικών περιοχών, η δημιουργία έξυπνων πόλεων, η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων κλπ. Επιπλέον, στο πλαίσιο μιας στενής συνεργασίας που αναπτύσσουν τα μέλη του δικτύου, θα ανταλλάξουμε τεχνογνωσία και εμπειρίες με άλλους δήμους της Ε.Ε. και θα αναπτύξουμε σημαντική αλληλεπίδραση σε κοινού ενδιαφέροντος ζητήματα. Είναι μια χρυσή ευκαιρία για την Κασσάνδρα να ανοίξει τα φτερά της στην Ευρώπη μπαίνοντας στην αναπτυξιακή τροχιά που θα καθορίσει το μέλλον του δήμου».

Απάντηση