Καθαρά Δευτέρα: γιορτάζουμε τα Κούλουμα στο ”Άλσος Αριστοτέλη”

Όλοι μαζί γιορτάζουμε τα Κούλουμα με μουσική εδέσματα λαγάνα και άφθονο κρασί στο ”Άλσος Αριστοτέλη”

Απάντηση