Πρόσληψη τριών ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στο Δήμο Πολυγύρου

Πρόσληψη τριών ατόμων με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών

Ο Δήμος Πολυγύρου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την αίτησή τους, για δίμηνη σύμβαση ΙΔΟΧ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

Κατεβάστε εδώ:

Απάντηση