Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Πότε έρχονται, πώς υπολογίζονται

Η 29η Φεβρουαρίου 2024 ήταν η τελευταία μέρα εμπρόθεσμης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, αλλά και της θέσης αυτών σε ακινησία.

Ωστόσο, ακόμα και όσοι επέλεξαν να καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους θα έχουν σύντομα τη δυνατότητα να τα κυκλοφορήσουν και πάλι, πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ημερησίας, αυτό θα προκύψει με την επικείμενη κατάθεση, από το Υπουργείο Οικονομικών, συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης.

Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, αυτό θα συμβεί εντός του Μαρτίου, προκειμένου από τις αρχές Απριλίου να είναι εφικτή η σχετική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας myCar. Αν κάποιος θέλει να βγάλει και πάλι το αυτοκίνητό του στο δρόμο για ένα μήνα, τότε θα κληθεί να πληρώσει το 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Για κυκλοφορία 2 μηνών, το ποσό θα αντιστοιχεί στα 2/12 των ετήσιων, για 3 μήνες στα 3/12 κ.ο.κ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διάστημα άρσης της ακινησίας για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα λογίζεται ως πλήρης μήνας και έτσι θα πρέπει να καταβληθεί ποσό ίσο με το 1/12 των ετήσιων τελών. Για παράδειγμα, για άρση ακινησίας από τις 20 Απριλίου έως τις 31 Ιουλίου, το συγκεκριμένο διάστημα υπολογίζεται ως 4μηνο και άρα τα τέλη θα πρέπει να είναι τα 4/12 των ετήσιων.

Για να εφαρμοστεί η άρση της ακινησίας θα πρέπει να προηγηθεί η καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το διάστημα που επιθυμεί ο κάτοχος, αλλά και το όχημά του να είναι ασφαλισμένο. Επιπλέον, στη λήξη του χρονικού διαστήματος για το οποίο θα εξασφαλίσει τη χρήση του οχήματος μέσω της πληρωμής των αναλογικών τελών κυκλοφορίας, θα πρέπει να το θέσει ξανά σε ακινησία. Αν η συγκεκριμένη μέρα είναι μη εργάσιμη ή επίσημη αργία, τότε κατά την επόμενη εργάσιμη.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, τότε επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρούμενου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων τελών κυκλοφορίας με το μήνα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον πλαίσιο, το δικαίωμα προσωρινής άρσης της ακινησίας ενός οχήματος μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για μία φορά μέσα στη χρονιά.

Απάντηση