Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Χαλκιδικής

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλα τα Μέλη στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα Γραφεία του Συλλόγου στον Πολύγυρο, στις 31 Μαρτίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π. μ, με τα εξής θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής
  2. Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός 2022-2023 και Ψηφοφορία επ΄ αυτών
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2024
  5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην ΑΣΠΕ
    Δικαίωμα ψήφου θα έχουν και οι δύο γονείς (Άρθρο 4) εφ΄ όσον είναι ταμειακά εντάξει, έχοντας μαζί τους το βιβλιάριο πολυτέκνων και την Αστυνομική Ταυτότητα.

Απάντηση