ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι την Τρίτη 9/04/2024 πραγματοποιήθηκε υπογραφή του έργου:

«ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»

Το Έργο, προϋπολογισμού αξίας 1.872.000,00€, υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –Next

Generation EU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντικείμενο του Έργου είναι η ανακαίνιση, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Πολύγυρου Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα:

του Τμήματος των Χειρουργείων, το οποίο βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου Β΄, δηλαδή του παλιού κτιρίου του Νοσοκομείου, συνολικού εμβαδού 490,00 τ.μ.,

του Τμήματος της Κεντρικής Αποστείρωσης, το οποίο βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου Β’, ακριβώς πάνω από το Τμήμα των Χειρουργείων, συνολικού εμβαδού 75,00 τ.μ., και τέλος, την μερική ανακαίνιση, επέκταση και λειτουργική αναβάθμιση

του κτιρίου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, το οποίο είναι ανεξάρτητο κτίριο δίπλα στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου και έχει συνολικό εμβαδόν περί τα 330,00 τ.μ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για πρώτη φορά επιτυγχάνει να ενταχθεί στο ταμείο Ανάκαμψης και να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Αποτελούσε έναν από τους στρατηγικούς στόχους της Διοίκησης και επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα πολύχρονης, επίπονης και συνεχούς προσπάθειας. Έρχεται να προστεθεί στα σημαντικά έργα που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα. Ακολουθούν περισσότερα, εξίσου σημαντικά έργα, για τα οποία έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι πόροι από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ

Απάντηση