Ανακαλούνται πασίγνωστες χύτρες ταχύτητας

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η εταιρεία (ΝΕΑ) ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΕ, διαπιστώθηκε ότι στα συγκεκριμένα προϊόντα ενδέχεται, σε διάρκεια χρήσης, να ξεκολλήσει το πλαϊνό κλείστρο του καπακιού με αποτέλεσμα το καπάκι να μην στηρίζεται σωστά…

Το πρόγραμμα αφορά στην εθελοντική/προληπτική ανάκληση των κάτωθι περιγραφόμενων προϊόντων που διατέθηκαν μόνον στην ελληνική αγορά, από 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως 7 Μαρτίου 2024:

Η εταιρεία ΝΕΑ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΕ ανακαλεί χύτρες ταχύτητας ΙΖΖΥ. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μέσω του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων, ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΝΕΑ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΕ εκτελεί πρόγραμμα εθελοντικής ανάκλησης χυτρών ταχύτητας ΙΖΖΥ.

Ανακαλούνται πασίγνωστες χύτρες ταχύτητας

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Χύτρα ταχύτητος

ΜΟΝΤΕΛΟ NATURA 4,5Lt, (213107)

NATURA 6Lt, (213104)

NATURA 8Lt (213103)

MULTI SET 4Lt+8Lt (213106)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 2223 / 2293 / 2353 / 2333 / 2363 / 2393

/ 2403 / 2413 / 2084 / 2493

Πώς να ελέγξετε εάν η χύτρα σας επηρεάζεται:

Ελέγξτε τον κωδικό παραγωγής που είναι τυπωμένος στο κάτω μέρος της χύτρας.

Τι πρέπει να κάνετε εάν η χύτρα σας επηρεάζεται:

Σταματήστε αμέσως τη χρήση της χύτρας.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία ΝΕΑ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΕ:

Τηλεφωνικά: 210 5555 444

Η εταιρεία θα σας αποστείλει δωρεάν μια νέα χύτρα ταχύτητας.

Η εθελοντική ανάκληση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων.

Η εταιρεία ΝΕΑ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΕ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή και αντικατάσταση των χυτρών.

Απάντηση