Γραπτός διαγωνισμός: Τι αλλάζει στο νέο διαγωνισμό για θέματα και βάση

Με τροπολογία, την οποία κατέθεσε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή:

Α. Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) παραδειγμάτων επί των ερωτήσεων της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, η οποία εφαρμόζεται σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., ώστε οι υποψήφιοι να πληροφορούνται το αντικείμενο αυτών και το περιεχόμενό τους.

Β. Επιπλέον προβλέπεται ρητά ότι δεν δημοσιοποιούνται τα ίδια τα θέματα και οι ερωτήσεις, οι οποίες τέθηκαν σε διενεργηθέντα διαγωνισμό, καθώς και οι απαντήσεις τους.

Γ. Επίσης, καταργείται η ελάχιστη βάση βαθμολογίας 50 σε κλίμακα 1-100 στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και θεσπίζεται η δυνατότητα πρόβλεψης με την προκήρυξη συγκεκριμένης βαθμολογίας ως βάσης στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή και των επιμέρους στοιχείων της.

Απάντηση