Μεγάλη επιτυχία του προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Χαλκιδικής Τριαντάφυλλου Οικονόμου

Μεγάλη επιτυχία του προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Χαλκιδικής Τριαντάφυλλου Οικονόμου που εκλέχτηκε πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Συλλόγων Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας.
Σήμερα 9 Απριλίου 2024 συνήλθαν σε συνεδρίαση οι πρόεδροι των Συλλόγων -Συνδέσμων Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων των Νομών: Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής και αποφάσισαν τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το υπ΄αριθμ 79/4-3-2024 εγγράφου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων
Στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Απάντηση