Με 1.200.000 ευρώ αποκαθίστανται ζημιές στο παραλιακό μέτωπο

Με 1.200.000 ευρώ αποκαθίστανται ζημιές στο παραλιακό μέτωπο

• Σε Πολύχρονο, Χανιώτη, Πευκοχώρι, Παλιούρι και Σίβηρη

Κασσάνδρα, Τρίτη 9 Απριλίου 2024– Την ένταξη προς χρηματοδότηση με 1.200.000,00 ευρώ, της πράξης «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και παραλιακό μέτωπο από φυσικές καταστροφές του Δήμου Κασσάνδρας», αποφάσισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

Το έργο εντάσσεται με Κωδικό ΟΠΣ 5223695 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»,  ενώ η πράξη αφορά στην αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες των τελευταίων μηνών (11ος 2023 – 2ος 2024) σε βασικές υποδομές των παραλιακών μετώπων βασικών τουριστικών οικισμών του Δήμου Κασσάνδρας.

Τα προτεινόμενα έργα αποβλέπουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και κινδύνων που προκλήθηκαν από τις προαναφερόμενες θεομηνίες στα παραλιακά μέτωπα των οικισμών Πολυχρόνου, Χανιώτης, Πευκοχωρίου, Παλιουρίου και Σίβηρης. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

–          Αποκατάσταση του δημοτικού παραλιακού δικτύου λόγω των εκτεταμένων φθορών οι οποίες εντοπίζονται σε αυτό (θραύση οδοστρώματος, αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης).

–          Αποκατάσταση πρανών λόγω κατολισθητικών φαινομένων (άρση καταπτώσεων από το εκάστοτε παραλιακό μέτωπο,αποκατάσταση αστοχιών που εκδηλώθηκαν σε πρανή).

–          Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης (αποκαταστάσεις αγωγών, φρεατίων και λοιπών υποδομών).

–          Αποκατάσταση βλαβών σε κοινόχρηστους χώρους (αποκατάσταση επιστρώσεων, φωτιστικών κτλ).

«Στους πλέον τουριστικούς οικισμούς του Δήμου Κασσάνδρας επαναφέρουμε το φυσικό περιβάλλον και τις υποδομές σε άρτια κατάσταση και λειτουργικότητα μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν οι θεομηνίες των περασμένων μηνών. Στοχεύουμε στο να είναι ασφαλείς οι δημότες μας αλλά και οι πολυάριθμοι τουρίστες, και να τους παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες», αναφέρει σε δήλωσή της η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά.

Απάντηση