Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση κατάσβεσης πυρκαγιών υγρών καυσίμων των σωστικών συνεργείων των μεταλλείων Κασσάνδρας.

Στο πλαίσιο του δέσμευσης της εταιρείας μας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αναγνωρίζουμε ότι η συνεχής και εξειδικευμένη εκπαίδευση είναι ο βασικός πυλώνας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων. Σε αυτή την προσπάθεια, η Ελληνικός Χρυσός αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους φορείς, όπως η ΕΛ.ΠΕ., για να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποί μας είναι εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι για κάθε πιθανό σενάριο.

Το πρόσφατο εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την 1 Μαρτίου 2024 προς τους αρχηγούς των σωστικών συνεργείων μας από το τμήμα πυρασφάλειας της ΕΛ.ΠΕ. στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις τους στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της δέσμευσης.

 Εστιάζοντας στην κατάσβεση πυρκαγιών υγρών καυσίμων, οι συμμετέχοντες απέκτησαν βαθιά κατανόηση των τεχνικών και των διαδικασιών που απαιτούνται για την ασφαλή αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Από τη χρήση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα ως και τη χρήση πυροσβεστικών συστημάτων νερού-αφρού, κάθε πτυχή της διαδικασίας εξετάστηκε και αναλύθηκε διεξοδικά.

Την εκπαίδευση, η οποία αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη, παρακολούθησαν από πλευράς της Ελληνικός Χρυσός, 8 αρχηγοί των σωστικών συνεργείων των μεταλλείων Κασσάνδρας και ο Γιάννης Ματζάνος,  Εmergency Response Coordinator, σαν συντονιστής της ομάδας, ο οποίος συμμετείχε σαν υπεύθυνος της αποστολής αλλά και σαν εκπαιδευόμενος.

Η συμμετοχή και διοργάνωση των σεμιναρίων και των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιεί η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της προετοιμασίας των ανθρώπων μας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Αυτές οι εκπαιδεύσεις, είτε διοργανώνονται εσωτερικά είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδας, είναι εξίσου σημαντικές γιατί μέσω αυτών, παρέχουμε στους εργαζομένους μας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, εξοπλίζοντας τους με τα απαραίτητα εφόδια για να αντιδράσουν με αποτελεσματικότητα σε κάθε πιθανό σενάριο, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια τους αλλά και των συναδέλφων τους.

Απάντηση