Ο Δήμος Αριστοτέλη στο πλευρό των εργαζομένων της «Ελληνικός Χρυσός»

Με αφορμή την αναστάτωση που έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία και στους εργαζόμενους της «Ελληνικός Χρυσός» το νέο εργασιακό καθεστώς που εισηγείται η εταιρεία ζητώντας τη συναίνεση των εργαζομένων, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, επισημαίνει τα εξής:

«Σε όλο τον κόσμο, οι συνθήκες εργασίας σε κάθε επιχείρηση και πολύ περισσότερο σε μεγάλες επιχειρήσεις που διεκδικούν ηγετική θέση στον αναπτυξιακό και επενδυτικό χάρτη, δεν αποτελούν αποκλειστικό ζήτημα εσωτερικής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αποτελούν αντανάκλαση του πολιτισμού που συνθέτουν οι νόμοι κάθε σύγχρονου κράτους και των δικαιωμάτων που έχουν κατακτηθεί μέσα από την κοινωνική πρόοδο πολλών δεκαετιών. Αυτός ο πολιτισμός υπαγορεύει την αδιαπραγμάτευτη στήριξή μας στις αποφάσεις και στις προσπάθειες των εργαζόμενων της “Ελληνικός Χρυσός” και την παρουσία μας στο πλευρό τους, σε κάθε εύλογη, νόμιμη και δίκαιη δράση για τη διεκδίκηση της ποιότητας ζωής και των όρων εργασίας που δικαιούνται βάσει των νόμων της Ελληνικής Πολιτείας. Η εργασιακή κανονικότητα ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού, δεν μπορεί να εκφράζεται με συνεχόμενα 12ωρα εργασίας, που γεννούν ανησυχία για τα αποτελέσματα αυτής της καταπόνησης στο πλέον απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, ούτε με πλήρη κατάργηση των θεσμοθετημένων αργιών. Η στάση του Δήμου Αριστοτέλη, ήταν, είναι και θα είναι σύμφωνη προς την αδιαπραγμάτευτη δική μας διεκδίκηση, για πρόοδο της μεταλλευτικής επένδυσης, με πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, των χρονοδιαγραμμάτων και την εφαρμογή και υλοποίηση όσων έχει συμφωνήσει  η επενδύτρια εταιρεία με το Ελληνικό Δημόσιο, στη βάση ενός σχεδίου που προβλέπει αύξηση του αριθμού εργαζομένων -με την ζητούμενη αναλογία 90/10 υπέρ του τοπικού εργατικού δυναμικού- και όχι απλώς με την αύξηση των εργατοωρών από το υφιστάμενο προσωπικό. Η εργασιακή κανονικότητα και ειρήνη στην τοπική κοινωνία, αποτελεί βασικό συστατικό της κοινωνικής ειρήνης την οποία οφείλει να προστατεύει και να υπηρετεί μια Δημοτική Αρχή.»

Απάντηση