Ο Δήμος Πολυγύρου δημιουργεί μητρώο εθελοντών

Ο εθελοντισμός στον Δήμο Πολυγύρου ανθεί, καθώς ο αριθμός των πολιτών που εκφράζουν την επιθυμία να συμμετέχουν στα κοινά, διαρκώς αυξάνεται. Στο πλαίσιο της έντονης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο Δήμος αποφάσισε να δημιουργήσει μητρώο εθελοντών, εγκρίνοντας τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του, με σκοπό την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων για την κοινή ωφέλεια.

“Οι πολίτες του Δήμου Πολυγύρου σέβονται και αγαπούν τον τόπο τους κι αυτό το αποδεικνύουν με κάθε ευκαιρία που τους δίνεται να συμμετέχουν στα κοινά, προσφέροντας τη βοήθειά τους. Για το λόγο αυτό οφείλουμε να οργανώσουμε το κομμάτι των εθελοντών και να λειτουργήσουμε ομαδικά, κάνοντας το καλύτερο δυνατό για τον Δήμο μας”, τονίζει ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ.

Οι πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο εθελοντών, αφού ενημερωθούν για τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του μητρώου εθελοντών, μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν  στο kd4@polygyros.gr.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ                                                     Πολύγυρος, … / … / 202…      ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ                                                        ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                Αρ. Πρωτοκόλλου : …………… ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση.    : Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 Τηλέφωνα      :  2371350716 / 2371350731 Email              :  kd4@polygyros.gr

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ * :  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ * : 
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * : 
Α.Δ.Τ. / ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ / ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Οδός και Αριθμός 
Τ.Κ. :  ΠΟΛΗ: ΧΩΡΑ :  

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. * :  ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ.: 
EMAIL * : 
ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΣΤΟ : Επιλέξτε μια επιλογή σημειώνοντας με ΧEMAILKINHTOΣΤΑΘΕΡΟ

Γ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΟΙΤΗΤΗΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣΟΙΚΙΑΚΑΑΝΕΡΓΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  

Ε. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΩΙΑΠΟΓΕΥΜΑΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΩΡΕΣ ΑΠΟ : …….  ΕΩΣ :…….ΗΜΕΡΕΣ :
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ : Πόσο συχνά μπορείτε να συνεισφέρετε 
ΤΟΠΟΣ : Αναγράψτε τη Δημοτική Ενότητα που επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντική εργασία 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΑ ( ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Δηλώνω υπεύθυνα κι αποδέχομαι τα εξής:

  1. Έχω διαβάσει κι αποδέχομαι όσα ορίζει ο κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του μητρώου εθελοντών Δήμου Πολυγύρου
  2. Καμία απαίτηση χρηματική ή άλλη αποζημίωση έχω έναντι του Δήμου Πολυγύρου λόγω της εθελοντικής προσφοράς μου.
  3. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών δράσεων και εργασιών αναλαμβάνω την ευθύνη και οφείλω να ακολουθώ τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που μου δίνονται από τον εκάστοτε συντονιστή.
  4. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί στην επιτροπή εθελοντισμού την παύση των αρμοδιοτήτων που μου έχουν δοθεί, ή την αφαίρεση μέρους των εθελοντικών εργασιών που έχω αναλάβει αν υπάρχει λόγος.
  5. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφάλεια μου κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δράσης, είμαι εγώ ο ίδιος
  6. Κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση έχω έναντι του Δήμου Πολυγύρου.

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

Συμπληρώστε και αποστείλετε την παραπάνω αίτηση ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου.

                                                                                                               Πολύγυρος, …./…../….

                                                                                                                      Υπογραφή

Απάντηση