Παραχώρηση απορριμματοφόρου από τον Δήμο Κασσάνδρας στον Δήμο Πολυγύρου

Το απορριμματοφόρο που θα εξυπηρετεί τον τομέα της ανακύκλωσης παρέλαβε ο
Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του Δήμου Πολυγύρου, Βασίλειος Φαρδογιάννης, μαζί με
την αρμόδια επιτροπή, από τη Δήμαρχο Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά.
Το νέο απορριμματοφόρο έρχεται να ενισχύσει τη δύσκολη αποστολή, που αφορά στην
αποκομιδή της ανακύκλωσης, η οποία πραγματοποιείται από ένα μόνο όχημα, για όλες τις
Δημοτικές Ενότητες, που λόγω παλαιότητας παρουσιάζει συχνά βλάβες, μη μπορώντας να
αποδώσει αποτελεσματικά στο άδειασμα των μπλε κάδων.
“Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τη Δήμαρχο Κασσάνδρας για την παραχώρηση που
έκανε στον Δήμο μας και να τονίσω ότι η αγαστή συνεργασία μεταξύ Δήμων, μπορεί να να
κάνει το έργο μας ευκολότερο, δεδομένου ότι οι μηχανισμοί του κράτους σε τέτοιες
περιπτώσεις είναι δυσκίνητοι”, δήλωσε ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργο Εμμανουήλ.
Το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης παραχωρείται για τους επόμενους έξι μήνες στον
Δήμο Πολυγύρου, ενώ οι κινήσεις της διοίκησης, για ενίσχυση του στόλου στην
καθαριότητα, συνεχίζονται.

Απάντηση