«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠ.ΠΑΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» 

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Χαλκιδικής κ. Πάνα Απόστολο και  αποτελούμενο από τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Χαλκιδικής κ.Τσινά Αργύριο και τα μέλη κ. Λιολίδη Θεόδωρο και κ. Ασλανίδου Ελβίρα, πραγματοποίησε συνάντηση με το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, προκείμενου να ενημερωθούν για την παρούσα κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο και να για τα ζητήματα που προκύπτουν ενόψει και του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου Υγείας. 

Κατά τη συνάντηση εκτέθηκαν στον κ. Πάνα από τον Πρόεδρο του Σωματείου κ. Λαζάρου Ηλία οι ελλείψεις που υπάρχουν σε ιατρικό και κυρίως σε νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, οι δυσκολίες που προκύπτουν στην ορθή λειτουργία του Νοσοκομείου της Χαλκιδικής και ιδιαιτέρα χειρουργείων, ενώ έγινε συζήτηση για τις χαμηλές αμοιβές του προσωπικού, για το πλήθος των εφημεριών, λόγω της έλλειψης προσωπικού  και τέθηκαν προβληματισμοί για τη μελλοντική απορρόφηση του επικουρικού προσωπικού.

Από την πλευρά του το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ενημέρωσε τους εργαζομένους για τις πάγιες κοινοβουλευτικές θέσεις του Κόμματος, την ύπαρξη ισχυρών δομών υγείας σε κάθε Περιφέρεια, την ύπαρξη επίσης ενός ενιαίου δημόσιου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού του ΕΣΥ, τη δημιουργία σύγχρονων λειτουργικών Δημόσιων Νοσοκομείων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας.

Ταυτόχρονα ο κ. Πάνας ως επικεφαλής του κλιμακίου ανέφερε, πως πάγιο αίτημα του ΠΑΣΟΚ είναι οι μόνιμες προσλήψεις και το άνοιγμα πρώτα των πρωινών χειρουργικών αιθουσών με πλήρη εξοπλισμό και στελέχωση προσωπικού, η απόδοση κινήτρων στο υγειονομικό προσωπικό για τη συμμετοχή στις προκηρύξεις για την κάλυψη των θέσεων και εν τέλει η διεύρυνση του επιδόματος επικίνδυνου και ανθυγιεινού για τις περισσότερες ειδικότητες των εργαζομένων στα Νοσοκομεία της χώρας.

Ταυτόχρονα ο Βουλευτής  ενημέρωσε  τους εργαζομένους  για  τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την πλευρά του σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και διαβεβαίωσε, πως θα εξακολουθήσει να βρίσκεται κοινοβουλευτικά στο πλευρό των εργαζομένων και των αιτημάτων τους συμμετέχοντας στις προσπάθειες, για τη βελτίωση των εργασιακών τους συνθηκών, αλλά και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Χαλκιδικής.

Απάντηση