Αποκαθίσταται Το ΜνημείοΤου ‘Καπετάν Χάψα’

Τη μελέτη για την αποκατάσταση του Μ ν η μ ε ί ο υ « Κ α π ε τ ά ν Χ ά ψ α » , παρουσίασε σ τ ο ν Δ ή μ α ρ χ ο Πολυγύρου, Γ ι ώ ρ γ ο Εμμανουήλ, ο Γλύπτης Ο μ ό τ ι μ ο ς Κα θ η γ ητής Σ χ ο λ ή ς Κα λ ώ ν Τ ε χ ν ώ ν Α . Π . Θ , Γιώργος Τσάρας, ο οποίος τον επισκέφτηκε στο γραφείο του, συνοδευόμενος από μέλη του ΔΣ του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. «Το μνημείο βεβήλωσαν άγνωστοι το 2019, όταν αφαίρεσαν την ορειχάλκινη παράσταση της πολύνεκρης μάχης των Βασιλικών, το 1821.

Η αποκατάσταση του μνημείου είναι ένα αίτημα ετών, το οποίο οφείλουμε να δούμε ζεστά, εάν θέλουμε να δείξουμε σεβασμό στην ιστορία μας και να αποδώσουμε τιμή στους ήρωές
της», τόνισε ο κ. Εμμανουήλ.
Η παράσταση που θα απεικονίζει το μνημείο, αυτή τη φορά θα φιλοτεχνηθεί σε σμιλευμένο λευκό μάρμαρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μνημείο του Καπετάν Χάψα τοποθετήθηκε στο σημείο το 1998 και χαρακτηρίστηκε ως έργο περίτεχνο και μοναδικό, όχι μόνο για το μέγεθός του (8,50×1,20), αλλά και για το πλήθος, την εκφραστικότητα των εικονιζόμενων μορφών και την παραστατικότητα της όλης σύνθεσης

Απάντηση