Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας στην Επαρχιακή Οδό Μουδανιών- κύκλωμα Κασσάνδρας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εργασίες αντικατάστασης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Επαρχιακή Οδό Μουδανιών – κύκλωμα Κασσάνδρας (κυκλικός κόμβος Κασσανδρείας) θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη15 Μαΐου έως και την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, από τις 07.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας επί της Επαρχιακής Οδού Μουδανιών – κύκλωμα Κασσάνδρας (κυκλικός κόμβος Κασσανδρείας), από τη Χ.Θ. 5+500 έως τη Χ.Θ. 5+800 (γέφυρα Νέας Ποτίδαιας), στο δεξιό έρεισμα της οδού και με κατεύθυνση προς την Κασσάνδρα.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν από κινητά συνεργεία στα στηθαία ασφαλείας της οδού, με αποκλεισμό τμηματικά της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Ο χρόνος αποκλεισμού των παραπάνω οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Απάντηση