Επιδότηση επιχειρήσεων – μελών για συμμετοχή στην 88 η ΔΕΘ


Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των δράσεων που
υλοποιεί για στήριξη των επιχειρήσεων – μελών του, αναλαμβάνει και φέτος
πρωτοβουλία και επιδοτεί τη συμμετοχή τους στην 88 η ΔΕΘ, παρέχοντας ειδική
προνομιακή τιμή που ανέρχεται στα 34 € ανά τ.μ. πλέον ΦΠΑ για ίχνος εδάφους
τύπου 1, στο περίπτερο οκτώ (08) της ΔΕΘ.


Πιο συγκεκριμένα ίχνος επί εδάφους για 12 τμ θα ανέρχεται στο ποσό των (34€/τμ χ
12τ.μ + 24% ΦΠΑ) δηλαδή σύνολο 505,92€ (408€ + 24% ΦΠΑ).
Το ΕΕΘ στηρίζει και τους νέους επαγγελματίες. Επιδοτεί πλήρως την συμμετοχή Νέων
επιχειρήσεων μελών του που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας  από 01-01-2022
έως σήμερα, προσφέροντας εντελώς δωρεάν το ίχνος εδάφους, δηλαδή  εκθεσιακό
χώρο 12τμ.


Διευκρινίζεται ότι τα κατασκευαστικά έξοδα και η διαμόρφωση θα βαρύνουν οικονομικά
τον εκθέτη.
Η αρχική τιμή ανά τ.μ. για συμμετοχή στην 88η ΔΕΘ χωρίς την επιδότηση του ΕΕΘ,
ανέρχεται στα 130 € πλέον ΦΠΑ για ίχνος εδάφους τύπου 1, ενώ οι επιδοτούμενοι
δεν υποχρεούνται να καταβάλουν ούτε το ποσό των 150 € για το δικαίωμα εγγραφής.


Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://api.helexpo.gr/exhibitorsregistration/
Υπεύθυνος επικοινωνίας    κ. Π. Καζαντζίδης τηλ. 2310 271.488.
e-mail: grammateia@eeth.gr

Απάντηση