Κυκλοφόρησε το 59ο τεύχος του «ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ»

Εκδόθηκε το 59ο τεύχος του Παγχαλκιδικού Λόγου μηνών ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ, 2024 επισήμου οργάνου του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, που ιδρύθηκε το 1903  και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Ο Σύλλογος έχει  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ σε όλες τις έδρες των Καποδιστριακών Δήμων και ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ σε όλα τα χωριά της Χαλκιδικής.

Σκοπός του περιοδικού είναι η  έρευνα και η  ανάδειξη της ιστορίας, της παράδοσης, του πολιτισμού, των φυσικών καλλονών της Χαλκιδικής κλπ. καθώς  και η πνευματική καλλιέργεια των Χαλκιδικιωτών και των φίλων μας. 

Όπως είναι γνωστό ο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ εκδίδεται με χορηγίες ιδιωτών και φορέων από την αρχή της κυκλοφορίας του (2009) μέχρι σήμερα.                           

Υπενθυμίζουμε ότι  το περιοδικό τυπώνεται σε 2.500 αντίτυπα και αποστέλλεται δωρεάν, σε όλα  μέλη και φίλους  του Συλλόγου , στα Σχολεία όλων των βαθμίδων της Χαλκιδικής, στους Δήμους, στις  Κοινότητες, στους Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς Συλλόγους των χωριών και κωμοπόλεων και σε όλες τις υπηρεσίες του Νομού Χαλκιδικής.

Επίσης στέλνεται δωρεάν σε όλες τις Μονές του Αγ. ΄Ορους και της Χαλκιδικής,  στις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Ελλάδος και  είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παγχαλκιδικού www.panchalkidikos.gr.

Απάντηση