Εθελοντική Αιμοδοσία της τράπεζας Διονυσίου

Εθελοντική Αιμοδοσία της τράπεζας Διονυσίου

Κυριακή 7/7
9.30 π.μ. έως 13.00
Πνευματικό Κέντρο Παραλίας Διονυσίου

Απάντηση