Καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Αθλητικού Ομίλου Κρήνης

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Αθλητικού Ομίλου Κρήνης

στις 6 & 7 Ιουλίου και Ώρα έναρξης: 20.30
στο Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Κρήνης

Απάντηση