Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ένταξη νεοφυών Γυναικείων Επιχειρηματικών Ομάδων στη Θ.Ε.Α.

Η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του Ε.Β.Ε.Α. και το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών – Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε. απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε καινοτόμες γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες / επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στη δομή της “Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α.”, του “Κέντρου Επιχειρηματικότηταs – Κωνσταντίνος Μίχαλος” και να ενταχθούν στο πρόγραμμα φιλοξενίας της Θερμοκοιτίδας του Ε.Β.Ε.Α.

Ποιους αφορά:

Νεοσύστατες επιχειρήσεις με γυναίκες ιδρύτριες ή και συνιδρύτριες, καθώς και επιχειρήσεις στις οποίες οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50% στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης.

Νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες, στις οποίες τα μέλη τους αποτελούνται από γυναίκες σε ποσοστό τουλάχιστον 50%

Πρόγραμμα Υποστήριξης:

Η Θ.Ε.Α. παρέχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις/επιχειρηματικές ομάδες που θα ενταχθούν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, τις παρακάτω υπηρεσίες:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (business planning, marketing planning, νομικά, λογιστικά θέματα κ.ά.).

Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης.

Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.

Πρόσβαση σε χώρους συναντήσεων στο κτήριο της Θερμοκοιτίδας.

Πρόγραμμα Φιλοξενίας:

Η Θ.Ε.Α. παρέχει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας της, τις παραπάνω υπηρεσίες, καθώς και:

Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους της Θερμοκοιτίδας.

Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.

Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού.

Υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης.

Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.

Οφέλη:

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α., περιλαμβάνουν:

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά.

Προώθηση συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.

Υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης.

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

Δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Αίτηση:

Στην ιστοσελίδα www.theathensincube.gr υπάρχουν η αίτηση υποβολής πρότασης για την ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α., καθώς και οι οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικά.

Προθεσμία Υποβολής:

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη 19η Ιουλίου 2024.

Πληροφορίες – Επικοινωνία με τη Θερμοκοιτίδα Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ

Τηλέφωνο: 211 1036904, 211 1036935, Γραμματεία της Θ.Ε.Α.

Ώρες: 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Email: info@theathensincube.gr

Website: www.theathensincube.gr

Απάντηση