Ανάπλαση κεντρικών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μ. Παναγίας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ         Κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Ανάπλαση κεντρικών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μ. Παναγίας», προϋπολογισμού 1.000.000,00€, στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη … Read More

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Βιομάζα με Συμμετοχή Ερευνητών της Δ. Μακεδονίας energia.grΣάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Η καλύτερη αξιοποίηση πηγών βιομάζας είναι ο στόχος των  ερευνητικού έργου BIOCLUS (Developing innovation and  research environment in five European regions in the field of  sustainable use of biomass resources), … Read More

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με  σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη  συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την  εργασία ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, προϋπολογισμού  54.753,45 Ευρώ με το Φ.Π.Α.. … Read More

Σαράντα Νέα Έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη τον Οκτώβριο

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  ανακοινώνει την ένταξη 40 νέων έργων προϋπολογισμού  περίπου 300 εκ. ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη τον Οκτώβριο 2011. Σημαντικό ποσοστό … Read More

Υπογραφή σύμβασης Δήμου Κασσάνδρας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Κασσάνδρας  ανακοινώνει ότι, υπογράφηκε  η σύμβαση με την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία  ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, … Read More

Κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου Αρναίας

Ο Δήμος Αριστοτέλη προχώρησε στην κατάθεση μίας ακόμη πρότασης χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού κτιρίου, αυτής της ενεργειακής αναβάθμισης του Γυμνασίου Αρναίας, προϋπολογισμού 102.000,00€, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» … Read More

πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας

Μείωση της ανεργίας κατά 4% ή ακόμη και 5% εκτιμά ο ΟΑΕΔ πως πετυχαίνουν τα 47 προγράμματα που έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα κι έχουν ωφελήσει … Read More

ΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Η Περιφερική Ενότητα Χαλκιδικής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , … Read More

Απόφαση τις Άδειες Διανομής Θερμικής Ενέργειας για Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, Υπουργική Απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι για τη χορήγηση αδειών διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές … Read More

Κατάθεση Προτάσεων Όσον Αφορά τη Χρηματοδότηση των ΑΠΕ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν συνάντησης του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, με … Read More

κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης του έργου

Ο δήμος Αριστοτέλη προχώρησε στην κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας σχολικού κτιρίου Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού», προϋπολογισμού 531.000,00€ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα … Read More

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Άξονας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας … Read More

Πρόγραμμα μεταρρύθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις να βελτιώσουν την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσαρμόζοντας καλύτερα τα προγράμματα σπουδών στις ανάγκες της αγοράς και διευκολύνοντας την πρόσβαση για φοιτητές … Read More

Ηλιακές στέγες

Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησαν και … Read More

Ηλεκτρονική κλήρωση για επιτροπές έργων

Η πρώτη ηλεκτρονική κλήρωση για τη συγκρότηση και ορισμό μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής έργου (ΕΠΠΕ) είναι γεγονός, μετά από τις σχετικές οδηγίες του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … Read More

Το Πρόγραμμα “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”Παρατείνεται ως την Τρίτη 18 Οκτωβρίου

Παρατείνεται ως την Τρίτη 18 Οκτωβρίου η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για την ένταξη τους στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Κοινοτική Επιμεχειρηματικότητα», σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας … Read More

Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013»  Από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής: … Read More

Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων 150.000.000€

Υπεγράφη  από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο … Read More

Δήμος Νέας Προποντίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2011 – 2012 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Για την εγγραφή στα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού που θα υλοποιήσει ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού απαιτείται: 1) Βεβαίωση ιατρού παθολόγου ή καρδιολόγου για … Read More

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

Σε συνέχεια της Αίτησης Χρηματοδότησης που κατέθεσε ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση … Read More