ΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Η Περιφερική Ενότητα Χαλκιδικής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , … Read More

Απόφαση τις Άδειες Διανομής Θερμικής Ενέργειας για Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, Υπουργική Απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι για τη χορήγηση αδειών διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές … Read More

Κατάθεση Προτάσεων Όσον Αφορά τη Χρηματοδότηση των ΑΠΕ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν συνάντησης του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, με … Read More

κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης του έργου

Ο δήμος Αριστοτέλη προχώρησε στην κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας σχολικού κτιρίου Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού», προϋπολογισμού 531.000,00€ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα … Read More

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Άξονας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας … Read More

Πρόγραμμα μεταρρύθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις να βελτιώσουν την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσαρμόζοντας καλύτερα τα προγράμματα σπουδών στις ανάγκες της αγοράς και διευκολύνοντας την πρόσβαση για φοιτητές … Read More

Ηλιακές στέγες

Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησαν και … Read More

Ηλεκτρονική κλήρωση για επιτροπές έργων

Η πρώτη ηλεκτρονική κλήρωση για τη συγκρότηση και ορισμό μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής έργου (ΕΠΠΕ) είναι γεγονός, μετά από τις σχετικές οδηγίες του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … Read More

Το Πρόγραμμα “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”Παρατείνεται ως την Τρίτη 18 Οκτωβρίου

Παρατείνεται ως την Τρίτη 18 Οκτωβρίου η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για την ένταξη τους στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Κοινοτική Επιμεχειρηματικότητα», σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας … Read More

Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013»  Από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής: … Read More

Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων 150.000.000€

Υπεγράφη  από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο … Read More

Δήμος Νέας Προποντίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2011 – 2012 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Για την εγγραφή στα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού που θα υλοποιήσει ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού απαιτείται: 1) Βεβαίωση ιατρού παθολόγου ή καρδιολόγου για … Read More

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

Σε συνέχεια της Αίτησης Χρηματοδότησης που κατέθεσε ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση … Read More

Τρία νέα έργα στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης

Τρία νέα έργα εντάχθηκαν εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013», σύμφωνα με ανακοίνωση της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Τα έργα χρηματοδοτούνται … Read More