ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

 Ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πολυφίλητα,          Μέ τή Χάρη τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ἀπό σήμερα ἐπανέρχομαι καί ἐπιστρέφω πάλι στά καθήκοντα πού ἡ Ἐκκλησία ἀνέθεσε στούς … Read More

Πρόσκληση – Παράκληση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιερισσού

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πολυφίλητα, Ὃπως καλῶς γνωρίζετε ἀπό ἀρχάς Νοεμβρίου ἓως σήμερα καί ὡς ἢδη ἀπεφασίσθη ἀπό τήν Πολιτεία ἓως καί 7ης Δεκεμβρίου -ἐπί τοῦ παρόντος- … Read More

Ακόμη 300 οικογένειες έλαβαν τα αναγκαία τρόφιμα από την Μητρόπολη Ιερισσού

Την εποχή που ο κόσμος έχει ανάγκη η Εκκλησία αρωγός του, με την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου . κ.κ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ 300 οικογένειες έλαβαν τα αναγκαία … Read More