Ενίσχυση του Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ με επικουρικό προσωπικό λόγω της επιδημίας COVID-19

Ενίσχυση του Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας … Read More