Νέες μελέτες και μέτρα πυροπροστασίας για σχολεία του Δήμου Αριστοτέλη

Την εκπόνηση νέων μελετών και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της περιοχής, προαναγγέλλει ο Δήμος Αριστοτέλη, έχοντας εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης της εν λόγω μελέτης. Η … Read More