αναστολή λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολυγύρου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ορμύλιας

Αναστολή λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολυγύρου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ορμύλιας

O Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου ” ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” κ. Καραφουλίδης Αναστάσιος έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899/Β΄/6-11-2020) ¨ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

2. Την ύπαρξη επιβεβαιωμένων αλλά και ύποπτων κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ των δημοτών μας

3. Την ανάγκη προστασίας των δημοτών αλλά και περιορισμού της διασποράς του COVID-19, σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

4. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.

Ανακοινώνει : την αναστολή λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολυγύρου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ορμύλιας καθώς και όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, προκειμένου να συμβάλλουμε στις προσπάθειες εξάλειψης του κινδύνου διασποράς του COVID -19 .

αναστολή λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολυγύρου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ορμύλιας

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: