Τo Γ.Ν Χαλκιδικής αναβαθμίζεται ενεργειακά με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

Πάνω από 300 εκατ. ευρώ δίνονται για ανακαίνιση των νοσοκομείων της χώρας από το τρέχον ΕΣΠΑ

Μια από τις πιο σημαντικές και εμβληματικές δράσεις των πόρων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στη χώρα μας, μέσα από το ΕΣΠΑ, είναι η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών υγείας. Μάλιστα η στήριξη της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ είναι σταθερή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλα τα ΕΣΠΑ και τα προηγούμενο ΚΠΣ και αποτελεί την καρδιά των επενδύσεων στον χώρο της υγείας.

Άλλωστε το πόσο χρήσιμη έχει γίνει αυτή η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στο ΕΣΥ φάνηκε ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, όπου οι κοινοτικοί πόροι έχουν συμβάλει στον εξοπλισμό τόσο των μονάδων ΜΕΘ των νοσοκομείων όσο και σε επίπεδο καθημερινών προμηθειών και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, όπως για παράδειγμα σε όλες τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Όμως η ΕΕ συμβάλλει αποφασιστικά και στις σταθερές υποδομές του ΕΣΥ, με επενδύσεις μακροπρόθεσμης απόδοσης στον χώρο της υγείας. Και μια από τις πιο σημαντικές δράσεις που ολοκληρώνεται αυτήν την περίοδο είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Η δράση αυτή υλοποιείται κυρίως μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), το οποίο στις βασικές προτεραιότητές του έχει την ενεργειακή εξοικονόμηση και ειδικά στα δημόσια κτίρια. Από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες δράσεις του είναι αυτή για τα νοσοκομεία, καθώς και στο προηγούμενο ΕΣΠΑ αντίστοιχα αναβαθμίστηκαν πολλά νοσοκομεία, κυρίως της Ελληνικής Περιφέρειας. Το 2020, λοιπόν έκλεισε με ορισμένα καλά νέα για τις επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στον χώρο της υγείας, καθώς προχώρησαν οι διαδικασίες για τουλάχιστον 58 τέτοια έργα. Πιο συγκεκριμένα, από το 2018, που ξεκίνησε η διαδικασία μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του 2020:

  • Έχουν υποβληθεί 61 προτάσεις χρηματοδότησης από νοσοκομεία όλης της χώρας, συνολικού π/υ 235 εκατ. ευρώ περίπου
  • Έχουν αξιολογηθεί θετικά και ενταχθεί στο πρόγραμμα 48 προτάσεις συνολικού π/υ 177 εκατ. ευρώ περίπου

Το ότι φτάσαμε ως εδώ, με βάση τις δύσκαμπτες διαδικασίες του ΕΣΠΑ στις δημόσιες επενδύσεις (που έχουμε ξαναναφέρει σε ρεπορτάζ μας ότι δημιουργεί καθυστερήσεις) αποτελεί κάτι σαν θρίαμβο των αρμόδιων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς χρειάστηκε να ξεπεραστούν σημαντικά προβλήματα, να καμφθούν αντιστάσεις και ανελαστικές διαδικασίες αλλά και να ωριμάσουν μελέτες και έργα επί της ουσίας.

Πως φτάσαμε ως εδώ;

Η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ διέγνωσε έγκαιρα, με βάση και την εμπειρία από αντίστοιχα, πιλοτικά τις περισσότερες φορές, έργα στο παρελθόν, την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των ευαίσθητων κτιριακών υποδομών της υγείας, αλλά και τις τεράστιες ανάγκες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα ιδιαίτερα ενεργοβόρο κτιριακό απόθεμα όπως αυτό των νοσοκομειακών κτιριακών υποδομών.

Έτσι ο Τομέας Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τον Μάιο 2018 εξέδωσε την πρόσκληση προς δημόσιους φορείς για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» . Η πρόσκληση αυτή αντλεί πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (από τον άξονα προτεραιότητας 10 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) , έχει ισχύ μέχρι 15/02/2021, π/υ 62.933.924.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε πολιτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία του ΕΣΥ δυναμικότητας 400 κλινών και άνω για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Αττική και Νοτιο Αιγαίο) και 200 κλινών και άνω για όλη την υπόλοιπη χώρα.

Μα πως όμως, από προϋπολογισμό 63 σχεδόν εκατομμυρίων φθάνουμε συνολικά σε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ;

Εδώ έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Και το πρώτο της σημείο ήταν ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 2020 έχει εγκριθεί η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Είναι η λεγόμενη υπερδέσμευση που χρησιμοποιείται όταν ένα πρόγραμμα είναι επιτυχημένο και γνωρίζεις ότι θα απορροφηθούν οι πόροι, οπότε οι υπηρεσίες επιτρέπουν να προχωρήσεις πολύ παραπέρα από τον αρχικό προϋπολογισμό, διότι γνωρίζεις ότι κάποια άλλα έργα δεν θα ολοκληρωθούν εγκαίρως και θα κάνεις εντέλει ανακατανομή πόρων. Ειδικότερα για τον Άξονα προτεραιότητας 10 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (αυτόν για τα νοσοκομεία…) το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό εντάξεων επί της συνολικής χρηματοδότησης ανέρχεται σε 276,08% επί της συνολικής χρηματοδότησης του άξονα, γεγονός που καθιστά δυνατή την ένταξη όλων των υποβληθεισών μέχρι σήμερα προτάσεων.

Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – και ειδικά η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής που διαχειρίζεται τους πόρους της πολιτικής Συνοχής της ΕΕ – έχουν δείξει μετά το ξέσπασμα της πανδημίας εξαιρετικά μεγάλη ευελιξία και, σύμφωνα με τις οδηγίες των Επιτρόπων, δίνουν την ευχέρεια στα κράτη μέλη να ανακατανείμουν πόρους εκεί που «πονούν» τα συστήματα υγείας όλων των χωρών της ΕΕ.

Βέβαια δεν είναι μόνο οι πόροι του ΥΜΕΠΕΡΑΑ που ενισχύουν τα νοσοκομεία και τις υποδομές σε αυτά, αφού παράλληλα εξελίσσονται έργα αναβάθμισης, ανακαίνισης και εξοπλισμού σε πολλά νοσοκομεία της χώρας από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, γεγονός που ανεβάζει τους πόρους σε μεγάλο ύψος και ειδικά για τα θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης φτάνουμε να ξεπερνούμε τα 300 εκατ. σε τρέχοντα έργα.

Ποια νοσοκομεία αναβαθμίζονται ενεργειακά σε όλη τη χώρα

Η euractiv.gr αποκαλύπτει αποκλειστικά τη συνολική λίστα των εγκεκριμένων και υπό έγκριση επενδύσεων ενεργειακής εξοικονόμησης στα νοσοκομεία όλης της χώρας από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπου θα δείτε μεγάλα και γνωστά νοσοκομεία και το σύνολο των πόρων που αφιερώνονται σε καθένα από αυτά:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΕνταγμένη05/06/20194.450.000,00
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕνταγμένη05/06/20194.436.904,00
Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ ΚΑΤΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕνταγμένη05/06/20194.215.842,02
Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ ΛαϊκόΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟΕνταγμένη05/06/20194.203.652,25
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΕνταγμένη05/06/20194.000.000,00
Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ ΑλεξάνδραΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΕνταγμένη05/06/20193.942.322,92
Παθητική και ενεργητική ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕνταγμένη05/06/20193.850.000,00
Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΓΝΑ Γ ΓεννηματάςΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΕνταγμένη05/06/20193.730.877,35
Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ‘Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕνταγμένη05/06/20193.571.400,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣΕνταγμένη05/06/20192.460.439,56
Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών ΠολυκλινικήΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΕνταγμένη05/06/20192.429.495,90
Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥΕνταγμένη05/06/20191.956.720,00
Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΨΝΑ ΔρομοκαΐτειοΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟΕνταγμένη05/06/20191.481.183,05
Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ ΔαφνίΨΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣΕνταγμένη05/06/2019919.353,88
Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ ΙπποκράτειοΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΕνταγμένη03/07/20193.678.161,83
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣHΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΕνταγμένη12/09/20194.440.490,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΖΝΧ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΕνταγμένη12/09/20194.420.372,32
Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα ΠύργουΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣΕνταγμένη16/10/2019677.353,47
Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο Αμαλία ΦλέμινγκΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚΕνταγμένη08/11/20194.411.302,28
Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο Άγιος ΣάββαςΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣΕνταγμένη08/11/20193.948.163,10
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣΕνταγμένη12/11/20194.444.756,00
Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά ΤζάνειοΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟΕνταγμένη16/04/20201.906.381,17
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕνταγμένη02/07/20205.446.200,00
Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ‘Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλειο’ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟΕνταγμένη02/07/20205.435.713,34
Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΝΘΑ Η ΣωτηρίαΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ‘Η ΣΩΤΗΡΙΑΕνταγμένη02/07/20204.255.432,98
Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑΕνταγμένη14/07/20203.829.360,60
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου ΚιλκίςΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣΕνταγμένη14/07/20202.781.683,73
Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Η Αγία ΣοφίαΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΕνταγμένη23/07/20204.438.429,85
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣΕνταγμένη23/07/20203.066.869,22
Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο Άγιος ΑνδρέαςΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’Ενταγμένη29/07/20202.634.919,02
Ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Νίκαιας Άγιος ΠαντελεήμωνΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Γ Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΕνταγμένη24/09/20203.125.158,36
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣΝΓΝΑ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣΕνταγμένη21/10/20202.428.779,33
Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο ΠατησίωνΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝΕνταγμένη16/11/20203.518.885,04
Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑττικόνΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝΕνταγμένη30/11/20203.397.126,07
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΓΝΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕνταγμένη03/12/20203.952.844,57
Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου ΚορίνθουΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥΕνταγμένη04/12/20204.434.744,06
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Κτίρια Β’ Γ’ του ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΕνταγμένη04/12/20202.844.081,70
Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο ΡεθύμνουΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΟΥΕνταγμένη14/12/20205.387.800,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤ4 ΚΤ5α ΚΤ5β ΚΤ5δ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΕνταγμένη14/12/20204.016.820,84
Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου ΤρίποληςΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΕνταγμένη14/12/20203.240.857,80
Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γενικού Νοσοκομείου ΧαλκιδικήςΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΕνταγμένη17/12/20204.914.600,28
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 251 ΓΝΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΕνταγμένη21/12/20204.999.928,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 401 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 401 ΓΣΝΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΕνταγμένη21/12/20204.999.818,35
Ενεργειακή αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας ΑγρινίουΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕνταγμένη28/12/20203.999.369,29
Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΚοργιαλένειοΜπενάκειο ΕΕΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣΕνταγμένη28/12/20203.929.278,50
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝΕνταγμένη29/12/20205.450.000,00
Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας ΠαπανδρέουΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΕνταγμένη29/12/20204.450.000,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 417 ΝΙΜΤΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΕνταγμένη29/12/20202.459.978,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΝΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΑξιολογημένη 5.128.180,26
Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο AΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΑξιολογημένη 4.005.944,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟΑξιολογημένη 3.740.225,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥποβληθείσα 4.450.000,00
Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑλεξανδρούποληςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΥποβληθείσα 4.449.999,50
Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων Εξοικονόμησης ενέργειαςΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥποβληθείσα 4.445.723,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΥποβληθείσα 4.442.000,00
Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λέρου Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειαςΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥΥποβληθείσα 4.106.541,86
Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη Αγλαΐας ΚυριακούΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΥποβληθείσα 4.103.401,00
Ενεργειακή Αναβάθμιση ΓΝ ΚατερίνηςΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΥποβληθείσα 3.399.431,00

Από τον πίνακα προκύπτει ότι έργα περίπου 177 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί, ακόμη 3 έργα σχεδόν 13 εκατ. ευρώ έχουν αξιολογηθεί και αναμένεται η ένταξή τους τις επόμενες ημέρες, ενώ με τις διαδικασίες που αναφέραμε αναμένεται να ενταχθούν και τα υπόλοιπα 7 έργα προϋπολογισμού ακόμη 42 εκατ. ευρώ περίπου.

Αξίζει να προσθέσουμε ότι η λίστα δεν τελειώνει εδώ, καθώς το ΥΜΕΠΕΡΑΑ εξέδωσε τον Οκτώβριο 2020 και δεύτερη πρόσκληση ενεργειακής αναβάθμισης για νοσοκομεία μικρότερης δυναμικότητας (κάτω των 100 κλινών) των περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου με προϋπολογισμό 2.000.000 και ισχύ έως 20/3/21, οπότε αναμένοται μέσα στο έτος και άλλες εντάξεις. Στην δεύτερη πρόσκληση, σύμφωνα με πληροφορίες της euractiv.gr, έχει κάνει προς το παρόν αίτηση το ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, με πρόταση περίπου ενός εκατ. ευρώ.

Τί αναβαθμίζεται σε κάθε νοσοκομείο;

Mέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ κάθε νοσοκομείο υποβάλει μία μόνο πρόταση επιλέγοντας τις επενδύσεις που ταιριάζουν στο καθένα μέσα από τις συγεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων ή έναν αποδοτικό συνδυασμό τους:

1) Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ). Ενδεικτικά αναφέρονται: επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα, εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής – επιτόπου και διαδικτυακώς των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS), παθητικά συστήματα φυσικού και ενεργειακού τεχνητού φωτισμού κτλ.

2) Κατηγορία Ενέργειας 2: Επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Ενδεικτικά αναφέρονται:  εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης ή χρήσης ΑΠΕ (όπως π.χ. η Γεωθερμία),

3) Κατηγορία Ενέργειας 3: Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:  Συμπληρωματικά σε περιπτώσεις δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων, μπορεί να χρηματοδοτηθεί, πλέον όσων περιγράφονται παραπάνω, αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εφόσον αυτή οδηγεί αποδεδειγμένα σε εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 15% σε σχέση με την κατανάλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού που αντικαθίσταται. Το επιλέξιμο κόστος του ανωτέρω εξοπλισμού δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 450.000 €. To επιτυγχανόμενο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να προκύπτει μετά από τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στο κτίριο και ενεργειακού ελέγχου του εξοπλισμού.

Επιπλέον χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης των προτεινόμενων έργων, συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο κατά την προετοιμασία των προτάσεων όσο και κατά την υλοποίηση των δράσεων καθώς και η διενέργεια των προ του έργου και μετά το έργο ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των έργων και των 2 παραπάνω προσκλήσεων θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων κατά δύο ενεργειακές βαθμίδες και υποχρεωτικά  μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτά να κατατασσονται σε κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης Β’ και άνω, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Σε περίπτωση κτιρίου που αρχικά κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ’ του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ, το πλαίσιο των παρεμβάσεων της ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε η ενεργειακή απόδοση των προτεινόμενων κτιρίων να βελτιώνεται κατ’ ελάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+.

thraki.com.gr

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: