Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων στο Δήμο Νεας Προποντίδας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος), συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας:

  • ΠΕ Νηπιαγωγών: 2 άτομα
  • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: 2 άτομα
  • ΤΕ Πληροφορικής: 1 άτομο
  • ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων: 1 άτομο
  • ΔΕ Μαγείρων / Μαγειρισσών: 1 άτομο
  • ΥΕ Βοηθών Μαγείρων / Μαγειρισσών: 1 άτομο

Αιτήσεις: 28/10 – 08/11/21.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: