Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ…

 Ἡ Παρασκευή καί τό Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου γιά τήν ἀρχοντική Ἀρναία εἶναι πραγματικό πανηγύρι πού παραδοσιακά ὁ φιλόχριστος Λαός της τό τιμᾶ ἰδιαιτέρως. Ἔτσι τήν Παρασκευή 8η Ἀπριλίου τ. ἔ. ἡ τιμή πρός τήν Κυρία Θεοτόκο ἐκκίνησε ἀπό τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ἱδρυματικό Ναό τῆς Παναγούδας, πού στολίζει τόν Οἶκο Εὐγηρίας Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως μέ ἕδρα τήν Ἀρναία. Ἄλλωστε ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ κυρός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ γι’ αὐτόν τόν λόγο ἔχτισε τόν Ναό τοῦτο καί ἔδωσε καί τό ὄνομα Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ στό Ἵδρυμα, μαζί μέ τόν νῦν Ἐπίσκοπο Μπουκόμπας καί τότε Πρωτοσύγκελλό του κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ.

      Στίς 5 τό ἀπόγευμα λοιπόν τῆς Παρασκευῆς πανηγυρικά ἤχησαν οἱ καμπάνες στό Ἵδρυμα τῆς Μητροπόλεως καί ὁ νῦν Διευθυντής του Παν. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεος Ζέρβας ἔψαλε τόν Ἀκάθιστο Ὕμνο συνδεδεμένο ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ὅπως παραδοσιακά συνηθίζεται. Κατόπιν σχηματίσθηκε πομπή καί ἡ Ἁγία Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, ἡ ἐπονομαζομένη ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ, μετεφέρθη μέ ἀκολουθοῦντα τόν εὐλογημένο καί Παναγιοσκέπαστο Λαό μας στόν μεγαλοπρεπῆ ἱστορικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό τούς Ἐφημερίους τῆς Ἀρναίας Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ καί Αἰδ. Οἰκ. π. Γεώργιο Τρικκαλιώτη καί τούς Διακόνους του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί π. Νικόλαο Τσεπίση, τήν ὑποδέχθηκε κάτω ἀπό τούς ἤχους τοῦ γεραροῦ Κωδωνοστασίου τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.

      Ὁ ἀνοιξιάτικος καιρός, ἡ πίστη τοῦ Λαοῦ καί ἡ πρόθεσή του νά ἐπιστρέψη καί πάλι στή Μάνα του Ἐκκλησία λόγῳ τῶν ἀπαγορεύσεων τῆς ἐπιδημίας τοῦ COVID-19, ἐπέτρεψαν τήν μεγάλη παρουσία τῶν πιστῶν μας στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου μέ Ἀπόδειπνο πού ἀκολούθησε στόν Μητροπολιτικό Ναό. Οἱ τέσσερις (4) Στάσεις τῶν Χαιρετισμῶν ἐψάλησαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο, τόν π. Δωρόθεο, τόν π. Παΐσιο καί τόν π. Γεώργιο, ἐνῶ τά ψαλτήρια τίμησαν μέ τήν τέχνη τους ὁ ἄρχοντας Πρωτοψάλτης κ. Βασίλειος Κοκκαλιάρης καί ὁ Λαμπαδάριος κ. Πέτρος Κοτρότσιος μέ τούς συνεργάτες τους.

        Στή μικρή του προσλαλιά πρός τῆς Ἀπολύσεως τῆς Ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος παρετήρησε ὅτι ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος εἶναι ἕνα ποίημα τῆς Θεολογίας καί τοῦ Λαοῦ πού σκοπό ἔχει νά ψάλη τή Δόξα τοῦ Χριστοῦ μας πού ἔγινε καί Ἄνθρωπος γιά νά καλέση τό ἀνθρώπινο Γένος καί πάλι νά ἐπιστρέψη στήν ἀγκαλιά τοῦ Πατέρα Του, στῆς Ἁγίας Τριάδος τούς Κόλπους ἀπ’ ὅπου καί ἐξῆλθε μέ τήν πτώση. Καί συνάμα ὁ Ἀκάθιστος εἶναι καί τραγούδι πρός τήν Θεοτόκο πού ’γινε τό ἐνδιαίτημα, ἡ Σκηνή τοῦ Θεοῦ καί Λόγου, τό σπίτι Του, ἱκανό νά Τόν φιλοξενήση στά ἀνθρώπινα. Τοῦτο τό πέτυχε ὁ ὁμιλητής βασιζόμενος στόν Οἶκο τῶν Χαιρετισμῶν πού ξεκινᾶ μέ τό γράμμα Ψ: «Ψάλλοντές σου τόν τόκον, ἀνυμνοῦμέν σε πάντες, ὡς ἔμψυχον ναόν Θεοτόκε· ἐν τῇ σῇ γάρ οἰκήσας γαστρί, ὁ συνέχων πάντα τῇ χειρί Κύριος, ἡγίασεν, ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοᾶν σοι πάντας· Χαῖρε σκηνή τοῦ Θεοῦ καί Λόγου…», δηλαδή, «Ψέλνοντας τό δικό Σου τό Γέννημα, Αὐτόν πού φιλοξένησες στά σπλάγχνα Σου, ὅλοι Ἐσένα ὑμνολογοῦμε, σάν ἔμψυχο Ναό Θεοτόκε Παρθένε! Γιατί ἀφοῦ κατοίκησε καί φιλοξενήθηκε στή δική Σου τήν γαστέρα καί μήτρα, Αὐτός πού τά πάντα συγκρατεῖ μέ τό χέρι Του, δηλαδή ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἁγίασε, ἐδόξασε καί μᾶς δίδαξε νά κραυγάζουμε ὅλοι σέ Σένα καί νά Σέ ὁμολογοῦμε Σκηνή τοῦ Θεοῦ καί Λόγου!». Αὐτή εἶναι ἡ ὁμολογία καί ἡ Θεολογία τοῦ Ὀρθοδόξου Λαοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας μας…

       Κατόπιν, ἀφοῦ ὁ Λαός χαιρέτισε τήν Ἁγία Εἰκόνα, δημιουργήθηκε καί πάλι πομπή μέ ἐπικεφαλῆς τήν Ἁγία Εἰκόνα, τόν Ἱερό Κλῆρο, τούς Ἄρχοντες καί τόν Λαό καί τό Σέβασμα Αὐτό ἐπέστρεψε στό θρονί Της, στό Ἵδρυμα τῶν Γερόντων.


Τήν ἑπομένη ἡμέρα, Σάββατο 9η Ἀπριλίου τ. ἔ., ἀπό τίς 8 τό πρωΐ, ξεκίνησε ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Σαββάτου τοῦ Ἀκαθίστου, στήν ὁποία μετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτατος, οἱ Παν. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεος, π. Παΐσιος καί π. Θεόκλητος Παρδάλης, οἱ Αἰδ. Οἰκ. π. Κωνσταντῖνος Ἀγούλας καί π. Γεώργιος Τρικκαλιώτης, ὡς καί οἱ Διάκονοι π. Ἀμφιλόχιος καί π. Νικόλαος. Στά ψαλτήρια, πέραν τῶν ἤδη μνημονευθέντων Ἱεροψαλτῶν, ἀνύμνησαν τήν Θεοτόκο καί ὁ κ. Ἰωάννης Κέκερης καί οἱ συνεργάτες του ἀπό τήν δεύτερη Ἐνορίας τῆς Ἀρναίας, τούς Ἁγίους Ἀναργύρους.

      Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ παρετήρησε ὅτι τήν Εὐχαριστιακή Σύναξη φιλοξενεῖ τό Ἵδρυμα τῆς Μητροπόλεως, ἀνέλυσε τούς ὅρους “ἀδελφός” καί “πλησίον”, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας. Τόνισε δηλαδή ὅτι στήν ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας ἡ Ὀρθοδοξία ἀπολαμβάνει τήν ἀγάπη τοῦ ἀδελφοῦ πανηγυρικά «ὡς ταυτότητα ὅλων μέ ὅλους καί πρῶτα τοῦ καθενός μέ τόν ἑαυτό του καί τόν Θεό. Ταυτότητα πού βασίζεται στήν ὁμόνοια, τήν ὁμοφροσύνη καί τήν ἀγάπη», κατά τόν Ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή. Ταυτότητα, ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας οἱ πιστοί οἰκειώνονται τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ! Ἄλλωστε ὁ Κύριος κατά τήν ἔνσαρκη παρουσία Του στόν κόσμο, ἐμφανίσθηκε ὡς ὁ “Πλησίον”, ὡς “ὁ Ἄλλος”, ὡς “ὁ Ἀδελφός”, στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου, δηλαδή τοῦ ἀδελφοῦ, κανείς συναντᾶ τόν Ἴδιο!

      Καί κατέληξε ὁ Δεσπότης: «Στό ἐρώτημα ποιός εἶναι “ὁ ἄλλος” καί μέ ποιά μέτρα ἤ κριτήρια ὀφείλουμε νά τόν δοῦμε, ἡ ἀπάντηση ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ἑαυτό μας καί λιγότερο ἀπό τόν ἄλλο. Βασική προϋπόθεση γιά νά κατανοήσουμε “τόν ἄλλο” εἶναι ἡ ἑτοιμότητά μας νά τόν δεχθοῦμε ὅπως εἶναι, καί μάλιστα στήν ἀρνητική του ἐκδοχή. Καί τελικά ἐναργέστατα μέσα στήν Ἐκκλησία διακονῶντας “τόν ἄλλο”, τόν ἀδελφό καί πλησίον, φωτιζόμαστε νά νοιώσουμε ποιός εἶναι αὐτός “ὁ ἄλλος”: εἶναι ὁ ἴδιος μας ὁ ἑαυτός!»

        Παρόντες στίς πιό πάνω Συνάξεις ὁ Δήμαρχος Ἀριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ. κ. Γεώργιος Θαλασσινός καί Νικόλαος Αὐγερινός, ἡ Περιφερειακή Σύμβουλος κα. Κατερίνα Ζωγράφου, ἡ Πρόεδρος τῆς Α΄βαθμίου Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς κα. Εὐγενία Γιαννούση, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀριστοτελείου Πνευματικοῦ Κέντρου κ. Στέλιος Τζιτζιρίκας, οἱ Τοπικοί Σύμβουλοι κας Χριστίνα Σαμαρᾶ, κ. Κωνσταντῖνος Σερδάρης καί κα Στέλλα Μπύρου καί ὁ Διοικητής τοῦ Πυροσβεστικοῦ Κλιμακίου Ἀρναίας κ. Δημήτριος Ἀλεξανδρῆς.

     Εὐχόμαστε γρήγορα νά ἐκκινήση ἐπιτέλους τό χτίσιμο τοῦ νέου μας Γηροκομείου, ἀφοῦ ξεπεραστοῦν πιά οἱ πολυχρόνιες ἀναβολές του, ἐξ αἰτίας τοῦ τέρατος τῆς γραφειοκρατίας….

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: