ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ, Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ…

 Ἀπό τίς 8 τό πρωί τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 22ας Ἀπριλίου 2022, ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας ντυμένος στά πένθιμα φιλοξένησε μέ κατάνυξη, ἀλλά καί σεμνομεγαλοπρέπεια τίς ὅλες Ἀκολουθίες πού οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἔχουν ὁρίσει γιά τή φρικτή αὐτή ἡμέρα τῆς Ὀρθοδοξίας. Τῶν ὅλων Ἀκολουθιῶν προέστη, ὁ Ποιμενάρχης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό τούς ἐκλεκτούς του συμπρεσβυτέρους Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλκανικᾶ, Αἰδ. Οἰκ. π. Γεώργιο Τρικκαλιώτη καί τούς Διακόνους π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί π. Νικόλαο Τσεπίση. Νά σημειωθῆ ὅτι ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἔληξε περί τή 12η μεσημβρινή, ἐνῶ τά καμπαναριά τοῦ Ναοῦ δακρύβρεχτα ἀχολογοῦσαν τόν πόνο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Φύσεως ὁλάκερης.

            Μέγα πλῆθος τοῦ Εὐλογημένου Λαοῦ μας μετεῖχε στόν κοπετό τῆς Ἐκκλησίας, ἀποδίδοντας τή νενομισμένη τιμή στόν Πάσχοντα Ἀμνό τοῦ Θεοῦ. Παρόντες καί οἱ Ἄρχοντες τοῦ τόπου: ὁ Δήμαρχος Ἀριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, ὁ τ. Ὑπουργός καί Δήμαρχος κ. Χρῆστος Πάχτας, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θαλασσινός, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀγαπητός Κιάτος, ἡ Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κατερίνα Ζωγράφου καί ἡ Πρόεδρος τῆς Α/βαθμίου Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς κα Εὐγενία Γιαννούση καί πολλοί Τοπικοί Σύμβουλοι. Ἡ πλειοψηφία τοῦ Ἐκκλησιάσματος, νέοι ἄνθρωποι, πού μέ συστολή καί δέος μετεῖχαν τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ θρήνου τοῦ Βυζαντινοῦ Ἀναλογίου.

        Τό λόγο τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος, στηριγμένος στό νγ΄ (53ο) κεφάλαιο τοῦ Προφήτη Ἡσαΐα, πού ὀκτακόσια χρόνια πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Μεσσίου μιλάει ξεκάθαρα γιά τά Παθήματα καί τή λυτρωτική γιά τό ἀνθρώπινο γένος Θυσία τοῦ Κυρίου μας ( Ἡσ. νγ΄ 1-12). Σκοπός τοῦ ὁμιλητῆ ἦταν νά τονισθῆ ὅτι ὁ Κύριός μας τή Μεγάλη Παρασκευή ἀνέβηκε στό Σταυρό ὡς “ἄνθρωπος ἐν πληγῇ” δηλαδή ὡς ἄνθρωπος πληγωμένος καί τραυματισμένος, πού δέχτηκε ἐξευτελισμούς καί ταπεινώσεις ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώπων, χάριν τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ κόσμου!


 

Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας ἀπό τίς 7 τό ἀπόγευμα ἐψάλη ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος, μέ τά Ἀναλόγια κεκοσμημένα ἀπό τόν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη μουσικολογιώτατο Καθηγητή κ. Βασίλειο Κοκκαλιάρη, τόν ἐπίσης ρέκτη τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Κωνσταντῖνο Καλυβιώτη πού κάνει τό δοκτορά του στό Λονδῖνο καί κατάγεται ἀπό τήν Ἀρναία καί τόν Λαμπαδάριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κ. Πέτρο Κοτρότσιο, πνευματικό τέκνο τοῦ ἀειμνήστου Νικοδήμου καί ἄμεσο συνεργάτη τοῦ Μητροπολίτου μας.

            Μέγα πλῆθος ὑπερεπλήρωσε ἔσωθεν καί ἔξωθεν τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί μετεῖχε τῆς Περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου ἀνά τάς ὁδούς τῆς Ἀρναίας. Στήν Κεντρική Πλατεῖα τῆς πόλεως τόν Ἐπιτάφιο τοῦ Ἁγίου Στεφάνου περίμενε ὁ ὅμοιός του τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τῆς Β΄ Ἐνορίας τῆς πόλεως μέ ἐπικεφαλῆς τόν Αἰδ. Οἰκ. π. Κωνσταντῖνο Ἀγούλα.

            Νά σημειωθῆ ὅτι ἡ Χορωδία τῆς Ἀρναίας, ὑπό τόν κ. Κοκκαλιάρη, ἀπέδωσε τίς τρεῖς Στάσεις τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐνῶ ἡ Μπάντα τῆς Ἀρναίας καί πάλι ὑπό τόν κ. Κοκκαλιάρη παιάνισε μεγαλόπρεπα τούς Ὕμνους τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου.

            Τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου ἐπικεφαλῆς τοῦ Λαοῦ ἦταν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Ἰωάννης Γιῶργος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θαλασσινός, ἡ Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κατερίνα Ζωγράφου, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀρναίας κ. Ἀγαπητός Κιάτος, ἡ Δημοτική Σύμβουλος κα Εὐγενία Γιαννούση, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Φροντίδος κ. Ἀθανάσιος Τσιάλας, ὁ Διοικητής Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Ἀρναίας κ. Δημήτριος Ἀλεξανδρῆς, ὁ Πρόεδρος τοῦ Παγχαλκηδικοῦ Συλλόγου κ. Ἰωάννης Κοτσιάνης, οἱ Τοπικοί Σύμβουλοι κες Χριστίνα Σαμαρᾶ καί Στέλλα Μπήρου καί οἱ Τοπικοί Σύμβουλοι κ. Χρῆστος Τσιαμούρης και Κώστας Σερδάρης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: